Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 07 Şub 2008

Namus Kiprit Çöpü Gibidir

Posted by Site - Yönetici Şubat 7, 2008

Namus Kiprit Çöpü Gibidir

Namus Kiprit Çöpü Gibidir

Namus, Allah’ın insanlara bahşettiği en büyük nimetlerden biridir. İnsanlar bu nimetin kadru kıymetini çok iyi bilmekle sorumludurlar.

Asrımız da insanlar genel olarak İslamdan uzaklaştıklarından bu uzaklaşma oranında namus ve şereflerinden uzaklaşmışlardır.

Öyle bir cemiyet içinde yaşıyoruz ki, Müslüman Türkiyemiz de namus şeref gibi çok kıymetli hasletlerin köreltilmek istendiği, gazetelerin genelevi albümü gibi neşredildiği, namussuzların, şerefsizlerin alkışlandığı itibar gördüğü ve hatta şerefsizlere şeref madalyası verildiği “

Şu kadar liraya pasif cinsi münasebette bulunur musunuz?

Şu kadar para karşılığında fahişelik yaparmısınız?

Şu kadar paraya kocanızı aldatırmısınız? gibi çağdaş(!) soruların sorulduğu HERKESİN BİR FİATI VAR başlığı altındaki anket sonuçlarında, assolist Ebru Gündeş 1-2 milyara kiralık anne olabilirim, şarkıcı Füsun Önal 10 milyar lira karşılığında tanımadığım bir ülkede bir kere fahişelik yapabilirim..(1) diyerek namusların hiçe sayıldığı bir toplum içinde yaşıyoruz.

Güngörmüş yaşlı bir zata sormuşlar :

– Dünkü insanla bu günkü insan arasında ne gibi fark vardır?

Cevap çok kısa fakat harika demiş ki:

– Bu günün insanları anlaşılmaz oldu. Karılarını elliyorsun ses

çıkarmıyorlar, ama otomobillerine dokununca gazaba geliyorlar.

Gerçekten öyle değil mi? Zamanımızın insanları namus konusunda bu kadar vurdumduymazlaşmışlardır.

Eskiden anlatırlar. Su, rüzgar ve namus bir gün saklanbaç oynamaya başlamışlar.

Önce su saklanmış. Fakat çabuk bulunmuş derin vadiler arasında. Sonra rüzgar saklanmış. Onuda bulmak kolay olmuş yüksek dağların tepesinde.

Sıra namusa gelmiş.

O da şöyle demiş: Dinleyin bir kere, ben kaybolursam bulunmam hiçbir yerde.

İşte o günden beri namus kaybolunca hiçbir yerde bulunmaz.

Bir fransız yazarının da dediği gibi :

NAMUS KİPRİT GİBİDİR, BİR DEFA YAKTINIZ MI ARTIK ATARSINIZ.

——————————————————————–
(1) Aktüel Dergisi s.91

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Nasihat, Tavsiyeler, Türkiye | 2 Comments »

BANYO ADABI

Posted by Site - Yönetici Şubat 7, 2008

hamam,banyo,osmanli,BANYO ADABI

BANYO ADABI

Banyo yaparken veya gusül abdesti alırken avret yerlerini örtmek ve konuşmamak banyo adabındandır. Ancak gusül geçerli olur.

BANYO ADABI:
1- Banyo yapmadan önce misvakla dişimizi temizlemeliyiz.
2- Banyoya,Allah’ın huzuruna temiz çıkmak gibi, güzel düşüncelerle girmelidir.
3- Sol ayağımızla banyoya girmelidir.
4- Girerken “Bismillahirrahmanirrahim, pisliklerin her cinsinden ve kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım” demeliyiz.
4- Banyoyu kimsenin göremeyeceği şekilde kapatmalıyız.
5- Hamamda setr-i avrete riayet etmeli ve peştamal giymelidir.
6- İlk girişimizde sağ ve sol omuzlarımızı yıkamalıyız.
7- Suyu lüzumundan fazla israf etmemeliyiz.
8- Banyoda suyun sıcaklığı gibi ürperten hallerde cehennemi düşünmeli, bununla cehennem arasında mukayesede bulunmalıdır.
9- Banyoda konuşmamalı, aşikare Kur’an ve ilahi gibi şevler söylememelidir.
10- Akşama yakın, akşam ile yatsı arasındaki vakitlerde banyoya girilmemelidir.
11- Banyoda su dökünürken ayakta su dökünmelidir. Oturarak su dökünmemelidir.
12- Banyoda küçük büyük abdest bozulmaz. Peygamberimiz bu hususta da önemle durur. ” Sizden biriniz banyo yaptığı yere idrar etmesin. Sonra bu idrar ettiği yerden abdest almasın. Vesvesenin çoğu bundan ileri gelir.”
13- Banyo, yıkanan tarafından güzelce temizlenir. Nahoş görüntülere meydan verilmez. Sabun, saç ve pis su artıkları giderilir. Kirli çamaşır asılmaz. Kirli olarak bırakılmaz.
14- Herkesin özel banyo peştamalı olur ve kendi peştamalını kullanır.
15- Banyodan evvel saç, bıyık gibi yerleri uzamışsa düzeltmeli ve kısaltmalıdır.
16-Koltuk altlarında biten tüyleri azami kırk günde bir yolmak ve tıraş etmek müstehaptır.
17- Kasıkları azami kırk günde bir temizlemek sünnettir.
18-Sağ gözümüze üç, sol gözümüze iki sürme çekmek ve sürme çekerken sağdan başlamak Peygamberimizin bir sünnetidir.
19 – Kestiğimiz tırnakları, tüyleri bir parçaya sararak toprağa gömmeli ya da yakmalıyız.

Cünüp iken traş olmak….

Cünüp bir kimsenin yıkanmadan önce vücut kıllarını alması, traş olması, tırnak kesmesi vs.. şeyler mekruhtur.Eğer bir kimse yıkanmadan, cünüplükten kurtulmadan önce vücut kıllarını
( etek, koltuk altı vs..) temizlerse, onun her kılı kıyamet gününde gelir ve şöyle der: ” Ya Rabbi.. Ona sor.. Neden beni yıkamadan zayi etti…

Demek ki cünüp olan bir kimse önce cünüplükten kurtulacak.
Sonra temizlik yapacaktır. Kişi cünüp değil ise önce temizliğini yapar sonra yıkanır..
Tırnak kesmenin, traş olmanın en evlası hafta da bir olanıdır.
Ortası onbeş günde birdir. Kırk günü geçirmek ise sakıncalıdır…

Posted in Adab-ı Muaşeret, Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Fıkıh, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye | 1 Comment »

BENÎ KAYNUKA YAHÛDÎLERİNİN MEDİNE’DEN ÇIKARILMASI

Posted by Site - Yönetici Şubat 7, 2008

BENÎ KAYNUKA YAHÛDÎLERİNİN MEDİNE'DEN ÇIKARILMASI,hicret

BENÎ KAYNUKA YAHÛDÎLERİNİN MEDİNE’DEN ÇIKARILMASI (Şevval 2 H./Nisan 624 M.)

Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’de Yahûdîlerle anlaşmalar yapmış, onlarla barış içinde olmak istemişti. Fakat Yahûdiler dâima düşmanca bir davranış içinde oldular. Her fırsatta Evs ve Hazrec Kabîleleri arasındaki eski düşmanlıkları hatırlatıp, Müslümanları birbirine düşürmeğe çalıştılar. Kendileri ehl-i kitâb ve tek Allah inancında oldukları halde, “müşrikler, mü’minlerden daha doğru yolda” (179) dediler. Sabahleyin Müslüman olmuş görünüp, akşam dönerek(180), Müslümanlarla alay ettiler. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve Müslümanlar aleyhine şiirler yazdılar. Oysa, ellerinde bulunan Tevrat’taki bilgilerden Hz. Muhammed (s.a.s.)’in hak peygamber olduğunu da biliyorlar(181), buna rağmen düşmanlık ediyorlardı.

Müslümanlarla Medine’deki Yahûdî kabîleleri arasında yapılan vatandaşlık anlaşmasını ilk bozan Kaynukaoğulları oldu. (182)

Müslümanlardan bir kadın, Kaynuka yahûdilerinden bir kuyumcunun dükkanında alış- veriş ederken, bir Yahûdî, kadın duymadan örtüsünün eteğini arkasına bağlamış, kadın kalkıp gitmek isteyince her tarafı açılıvermişti. Kadının feryâdı üzerine yetişen bir Müslüman bu Yahûdîyi öldürmüş, orada bulunan Yahûdîler de bu Müslümanı öldürmüşlerdi. Bu olay yüzünden Kaynukaoğulları ile Müslümanların arası açıldı.(183) Rasûlullah (s.a.s.) Beni Kaynuka’ya muâhedeyi yenilemeyi teklif etti, onlar buna yanaşmadılar.

-“Sen bizi, savaş bilmeyen Mekkeliler mi sanıyorsun? Biz savaşa hazırız….” dediler.(184) Rasûlullah (s.a.s.) Ebû Lübâbe’yi Medine’de vekil bırakarak Şevval ayı ortalarında ordusu ile Benî Kaynuka’yı muhasara etti. Kuşatma 15 gün sürdü. Kaynukaoğulları diğer Yahûdî kabîleleri ve münâfıklardan bekledikleri yardımı göremeyince, teslim olmağa mecbûr oldular. Muâhedeyi bozdukları, vatana ihânet ettikleri için öldürülmeleri gerekiyordu. Kaynukaoğulları daha önce Hazrec kabîlesinin himâyesindeydi. Hazrec kabîlesi eşrâfından, münâfıkların başı Ubeyy oğlu Abdullah, bunu bahâne ederek bunların öldürülmemeleri için ısrar ettiğinden, Rasûlullah (s.a.s.) Medine’den çıkarılmalarını emretti. Böylece, 700 kişiden ibâret Kaynuka Yahûdîleri, Medine’den Şam tarafına sürüldüler.(185) Ele geçen ganimet mallarının beşte biri Beytü’l-mâle (Devlet hazinesine) ayrıldı.(186) Geri kalanı gazilere paylaştırıldı. Toprakları da, topraksız Müslümanlara verildi. Böylece Müslümanlar, Yahûdîlerin en cesûru sayılan Kaynukaoğullarının kötülüklerinden kurtulmuş oldular.

Dipnotlar ;
(179) Bkz. en-Nisâ Sûresi, 51
(180) Bkz. Âl–i İmrân Sûresi, 72
(181) Bkz. el–Bakara Sûresi, 146
(182) İbnü’l-Esîr, a.g.e., 2/137
(183) İbn Hîşâm, 3/51; İbnü’l-Esîr, a.g.e., 2/138
(184) İbn Hîşâm, 3/50; İbnü’l-Esîr a.g.e., 2/137
(185) Zâdü’l-Meâd, 2/230
(186) Bkz. el-Enfâl Sûresi, 41; İbnü’l-Esîr a.g.e., 2/138

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z Muhammed ( s.a.v ), Peygamberler, Tarih, Türkiye, İslam Tarihi | 1 Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: