Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 02 Şub 2008

Saf mısın?

Posted by Site - Yönetici Şubat 2, 2008

Saf mısın?

Gazete satıcısı, tuttuğu köşesinde bağırıyordu:
– İkinci baskııı… 100 bin lira… İkinci baskııı… 100 bin lira…
Birisi parayı ödedi, gazeteyi aldı gitti. Biraz sonra geri dönüp, söylenmeye başladı:
– Niye yalan söylüyorsun? 100 bin liraya sattığın gazetenin üzerinde “Fiyatı 50 bin liradır” yazıyor.
Gazete satıcısı, pişkin:
– Aman amca! Sen gazetenin her yazdığına inanacak kadar saf mısın?

Posted in Fıkralar, Mizah, Muhabbet | Leave a Comment »

Ölüye sövmek…

Posted by Site - Yönetici Şubat 2, 2008

Kabir Suali ertelenenler,Cenaze namazı kılınmayan kimseler,kabirsualiertelenenler

Ölüye sövmek…

İkrime müslüman olmak için Mekke’ye yaklaştığı zaman Peygamber Efendimiz ashabına “Ebu Cehil’in oğlu İkrime mümin ve muhacir olarak geliyor…Sakın babasına sövmeyin…Zira ölüye sövmek ölüye yetişmediği gibi…sağ olanları da incitir…dedi…”
İkrime geldiği zaman hanımı da peçeli olarak yanında idi…

(Hayatüs Sahabe-1)

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Güzel Sözler, Genel, Nasihat | Leave a Comment »

CİMÂ – islama göre cinsel hayat

Posted by Site - Yönetici Şubat 2, 2008

islama göre cinsel hayat,cinsi-mc3bcnasebetin-fayda-ve-zararlarc4b1

Cima – islama göre cinsel hayat

İslâm’a göre cimâ’ın da bir takım adâbı vardır. Bunlar; birleşmeden önce euzü-besmele çekmek; örtü altında olmak; kıbleye karşı olmamak; aybaşı halinde yapmamak, dübürden sakınmak, kadına yumuşak davranmak; o da ihtiyacını giderinceye kadar terketmemek; ikinci defa ilişkide bulunacaksa eteğini yıkamak; gecenin başlangıcında ilişkide bulunacaksa uyumadan önce yıkanmak, hiç değilse abdest alıp öyle uyumak; sevgi ve ilgiyi artırıcı hareketlerde bulunmak ve:

“Allah’ım! Bizden ve bize vereceğin çocuktan şeytanı uzak kıl” diye dua etmek. Kim bu duayı okur da çocuğu olursa şeytan onu saptıramaz (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XI, 303; Mansur Ali Nasıf et-Tâc, II, 3082; Gazâli, İhya’, Kahire 1967, II, 63-65).

İslâm cinsi arzuların meşru yoldan giderilmesini ister. Kadına dübürden yaklaşmayı yasaklaması Kur’anî nass ile belirlenmiştir. “Allah’ın size emrettiği yerden onlara gidin” (el-Bakara, 2/222) buyrulur. Bu bildiğimiz tenâsül yoludur. Arka yoldan yaklaşmak doğru değildir. Peygamber Efendimiz: “Hanımına arka yoldan yaklaşan kimse lanete uğramıştır.” buyurur. Başka bir hadîslerinde de:

“Erkeğe veya kadına arka yoldan yaklaşan kimseye Allah, rahmet bakışıyla bakmaz” buyururlar (Mişkâtü’l-Mesâbih, II, 184). Böyle davranmak küçük livata olarak kabul edilmiştir.

Adet gören veya lohusalık halinde bulunan kadınlarla cinsi ilişkide bulunmak haramdır. Nitekim: “Hayız zamanında kadınlarınızla cinsi münasebetten vazgeçin. “ (el-Bakara, 2/222) ayeti bunu açıkça ifade etmektedir. Cinsi münasebetten sonra gusletmek farzdır.

Kaynak : Şâmil İslam Ansiklopedisi

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Fıkıh, Güncel, Gündem, Genel, Türkiye, İslama Göre Cinsel Hayat | 6 Comments »

Din İlminde İhmal – Din ve Dünya Menfeati

Posted by Site - Yönetici Şubat 2, 2008

Din İlminde İhmal

“Hiçbir zaman, his ve tecrübeden ibaret olan ulûm-i müsbeteyi, ulûm-i ilâhî üzerine tercih etmeyin. Sizler, Allah’ın memuru, peygamberin memuru, din-i mübinin memuru, kitabullahın memuru, füyüzât-ı ilâhîyi tevzi memurlarısınız.

Allah’ın zâtını, sıfâtını, peygamberin sünnetlerini, dînin, şer’i şerifin hükümlerini, Allah’ın kitabını bilmeyenlere kitabullahı öğretip, kalblerine feyz-i ilâhî aşılamakla memursunuz. Vazifeniz, batağa düşmüş olan ümmeti bataktan kurtarmak. Gâye rızâ-i ilâhîdir. Buraya kadar getirdiğimiz emaneti ve kıyamete kadar devam edecek olan ulûm-i ilâhînin devamı, sizlerin uhdesindedir. Bu işi ihmal edip vazife yapmayanların, kıyamet günü on parmağım yakasında olacak.
Rütbesi yüce olan bu işin, mes’uliyeti de büyüktür.

Şimdi üç kişi olduğuna bakmayın; yarın 30, daha sonra yüzbinler olacak. Bu asırda ilim bizim elimizden intişar edecek. Bu, Cenâb-ı Hakk’ın takdiri, peygamberân-ı izâm ve evliyâ-i kirâmın kararlarıdır.”

Din ve Dünya Menfeati

“Dîni dünyaya âlet eden hocalar, halkı kendilerinden soğuttu. Bir şey alır da para vermez diye, esnaf bunlara yüz vermez ve kaçar hâle geldi. Siz öyle olmayın. Maddeyi mâneviyata karıştırmayın. Din hizmetleri sadece Allah rızası için yapılır.”
S.Hilmi Tunahan (K.S.A)

Posted in Nasihat | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: