Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 26 Oca 2008

Kadınlar sizin için birer elbise !

Posted by Site - Yönetici Ocak 26, 2008

1.,.. Kadınlar sizin için birer elbise

Kadınlar sizin için birer elbise !

Kadınlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz.”( Bakara -187)

Elbise, örtünme ve korunma aracıdır. Karı-koca arasındaki ilişki de tıpkı böyledir. Her biri, karşı tarafın üzerine örtü çeker, onu korur. İslâm, insan denen şu varlığı bütünü ile ve olduğu gibi ele alır, onun yapısını ve fıtri karakterini aslına uygun biçimde kabul eder ve bu realist yaklaşım içinde elinden tutarak onu bütünü ile yüceliklerin zirvesine tırmandırmaya çalışır. İşte bu bakış açısı ile insana yaklaşan İslâm, kanın ve etin atılımını anlayışla karşılayarak üzerine bu tatlı soluğu üfler ve bu nazik örtüyü örter.

Ayetin orijinalinde geçen “libas” kelimesi elbise anlamına gelir. Kuran’ı Kerim eşleri birbirleri için elbise olarak nitelendirmesi, istiare sanatına örnek oluşturmaktadır. Elbise insan için en önemli ihtiyaçlardan biridir zira birçok faydası bulunmaktadır. Yüce Allah kadın ve erkeğin birbirleri için elbise gibi oldukları ve bu şekilde elbisenin faydalarını da birbirlerine yansıtmaları gerektiğini buyurmaktadır. Eşlerde elbise gibi birbirlerine şöyle olmalıdırlar:

1-Elbise insanın ayıplarını örter, öyleyse eşlerde birbirlerini ayıp ve kusurlarını örtmeliler, sadece örtmekle kalmayıp, o ayıpların aşikâr olmasının da önünü almalıdırlar. Eşlerden her biri ötekisini günahların peşinden gitmekten alıkoymalı ve olumsuzluğu türünün fertleri arasında yayılmasının önünü almalıdır. Şu halde eşlerin her biri eşinin ayıbını perdeleyen bir giysi konumundadır.

2-İnsan elbisesiyle çok yakındır, karı kocada birbirleriyle çok yakın olmalıdırlar. Başkaları aralarında olup bitenden haberdar olmamalıdırlar.

3-Mevsimlere göre insanın elbisesi de değişmektedir, soğuk havalarda kalın sıcak havalarda ince elbise giyilir. Eşlerde birbirlerinin değişen psikolojik durumlarına göre kendileri de değişmelidirler, birazda görmezden gelmeli, anlayışlı olmalı ve üzerine gitmemeli. Eğer erkeğin psikolojisi bozuk ve çok sinirliyse kadın sakin davranmalı, eğer kadın çok yorgunsa erkek anlayış göstermeli.

4- Elbise insanı sıcaktan ve soğuktan korur. Eşlerde birbirlerini günaha düşmekten korumalıdır.

5-Elbise insanın vücudunu sıcak tuttuğu gibi, eşte evi sıcak tutmalı, onun bulunmasıyla aile sıcak bir yuvaya dönüşmeli.

6-Elbisenin insan için süs ve ziynet olması gibi eşlerde birbirleri için ziynet olmalıdırlar.

7- Yüce Allah ayette kadın ve erkeğin birbirleri için karşılıklı elbise olduklarını buyurdu, bundan da kadın ve erkeğin eşit oldukları, kimsenin kimseden üstün olmadığı anlaşılmaktadır.

8-İnsan kendi istediği, beğendiği ve sevdiği elbiseyi alabildiği gibi, evlenecek olanlarda eşlerini kendileri seçmeli. Başkasının zoruyla sırf o istiyor diye evlenmek olmaz.

9-İnsan elbise alacağı zaman kendisine yakışan ve dengi olan elbiseyi alır. Evlenecek olanlarda karşı tarafın kendisinin dengi/küfüv olup olmadığına dikkat etmelidir, kadın ve erkek birbirlerinin dengi olmalıdırlar.

.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kadın - Bayanlar İçin, Tavsiyeler, Türkiye | Leave a Comment »

Ebu LEheb’in karısı kendisi ile ilgili ayet indiğini duyunca ne yaptı?

Posted by Site - Yönetici Ocak 26, 2008

Ebu Leheb’in karisi kendisi ile ilgili ayet indigini duyunca ne yapti

Ebu Leheb’in karısı kendisi ile ilgili ayet indiğini duyunca ne yaptı?

Ebu Leheb’in Karısı Ümmü Cemil’in Peygamberimiz (a.s.)a Düşmanlığı ve İşkenceleri

Ebu Leheb’in karısı Ümmü Cemil`ki, Ebu Süfyan’ın kızkardeşi ve Muaviye b. Ebi Süfyan’ın da halası idi-Peygamberimiz (a.s.)a düşmanlıkta aşırı gider; küfründe, inkârında ve inadında kocasına yardımcı olurdu.
Ümmü Cemil her gece pıtrakları, dikenleri, dikenli ağaç dallarını toplayıp büyük demet yapar, boynuna bağlar, geceleyin ayağına batsın. yaralar açsın diye Peygamberimiz (a.s.)ın geçeceği yollara atar, saçardı.

Peygamberimiz (a.s.) ise, onlara kum yığınına, ipeküzerine basar gibi basar, geçer*di
Yüce Allah, gerek Ebu Leheb, gerek karısı Ümmü Cemil hakkında indirdiği sûrede:
“Yuh oldu iki eli Ebu Leheb’in, kendisi de yuh oldu!
Ona ne malı yarar verdi, ne de kazandığı!
O da, boğazında kıskıvrak bükülmüş bir urgan bulunduğu halde odun hammalı olarak karısı da, yaslanacak bir alevli ateşe!” buyurdu; onların âhiretteki durumlarını duyurdu.
Ümmü Cemil kendisi ve kocası hakkında Tebbet sûresinin indiğini işitince.

Peygamberimiz (a.s.)ın Hz. Ebu Bekir ile birlikte Kabe Mescidinde * oturduğu sırada oraya vardı. Kendisinin elinde bir taş bulunuyordu.
Hz. Ebu Bekir, onu görünce, Peygamberimiz (a.s.)a:
“Yâ Rasûlallah! Bu Ümmü Cemil’dir. Eziyet edici bir kadındır. Sana doğru geliyor! Onun seni görmesinden korkuyorum! Keşke bu kadın sana bir zarar vermeden, eziyet etmeden kalkıp gitmiş olsaydın, bir köşeye çekilseydin!” dedi.
Peygamberimiz (a.s.):
“O beni göremez!” buyurdu.
Gerçekten de, Ümmü Cemil Peygamberimiz (a.s.)ı göremedi! Yüce Allah ona göstermedi.
O ancak Hz. Ebu Bekir’i görebildi. Gelip, Hz. Ebu Bekir’in başına dikildi. Ona:
“Ey Ebu Bekir! Arkadaşın nerede?” diye sordu.
Hz. Ebu Bekir:
“Ne yapacaksın onu? Sen benim yanımda hiç kimse görmüyor musun?” dedi.
Ümmü Cemil:
“Benimle alay etme! Ben senin yanında senden başkasını göremiyorum . Bana haber verildi ki, arkadaşın beni hicvetmiş.
O şairse, vallahi, ben de şair bir kadınım. Kocam da şairdir.
İşte, ben de onu hicvediyorum:
‘Biz o verilmişe isyan ediyoruz.
Onun peygamberlik işinden yüz çeviriyoruz.
Onun dininden hiç hoşlanmıyoruz.’
Vallahi, onu bulsaydım, sutaşı kendisinin ağzına vuracaktım!” dedi.
Hz. Ebu Bekir:
“Hayır! Vallahi, arkadaşım şair değildir. O şiir söylemez de.
Şu Beyt’in (Kabe’nin) Rabbine andolsun ki, o seni hicvetmiş değildir” dedi. Ümmü Cemil:
“Muhakkak ki, sen benim katımda doğru sözlüsündür.
Kureyşîler iyi bilir ki, ben onların ulu kişilerinin kızıyımdır!” diyerek dönüp gidince,

Hz. Ebu Bekir:
“Yâ Rasûlallah! O seni görmedi mi?” diye sordu.
Peygamberimiz (a.s.):
“Beni görmedi! Allah onun gözünü alıp beni göremez hale getirdi!” buyurdu.

Kaynak : İslam Tarihi- Asım Köksal

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Türkiye, İbretlik, İlginç | 3 Comments »

 
%d blogcu bunu beğendi: