Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Eshab-ı Kiram’ın Örnek Hayatı

Posted by Site - Yönetici Ocak 21, 2008

Eshab-ı Kiram'ın Örnek Hayatı

Eshab-ı Kiram’ın Örnek Hayatı

ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB Peygamberimizin amcası

ABBAS BİN UBÂDE Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî

ABDULLAH BİN ABBÂS Tefsîr âlimlerinin şâhı

ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî

ABDULLAH BİN ATİK Medîneli ilk Müslümanlardan

ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM Peygamberimizin müezzinlerinden

ABDULLAH BİN CAHŞ Uhud şehitlerinden

ABDULLAH BİN EBÎ BEKR-İ SİDDÎK Hz. Ebu Bekir’in oğlu

ABDULLAH BİN HANZALA Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu

ABDULLAH BİN HUZÂFE Resûlullahın elçilerinden

ABDULLAH BİN MES’ÛD Kur’ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî

ABDULLAH BİN ÖMER En çok hadîs bilen sahâbîlerden

ABDULLAH BİN REVÂHA Resûlullahın şâiri

ABDULLAH BİN SELÂM Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî

ABDULLAH BİN SÜHEYL Bedir’de babasına karşı savaşan sahâbî

ABDULLAH BİN ZEYD Sâhib-ül ezân

ABDULLAH BİN ZÜBEYR Medîne’de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî

ABDURRAHMAN BİN AVF Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri

ADİ BİN HÂTİM TÂİ Âilece cömert olan sahâbî

ÂMİR BİN FÜHEYRE Meleklerin defnettiği sahâbî

AİŞE-İ SIDDIKA Peygamberimizin hanımlarından

ALİ BİN EBÎ TÂLİB Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı

AMMÂR BİN YÂSER Şehîd oğlu şehîd

AMR BİN ÂS Meşhûr Arab dâhîlerinden

ÂSIM BİN SÂBİT Arıların koruduğu sahâbî

BERÂ BİN ÂZİB Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî

BEŞİR BİN SA’D Hz. Ebû Bekir’e ilk bîât eden sahabî

BİLÂL-İ HABEŞİ Peygamber efendimizin müezzini

BÜREYDE BİN HASİB Resûlullahın sancaktarı

CÂBİR BİN ABDULLAH Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden

CA’FER-İ TAYYÂR Cennete uçarak giden sahâbî

CÜVEYRİYYE BİNTİ HÂRİS Müminlerin annelerinden

EBU RAFİ Peygamberimizin azatlı kölelerinden

EBU SÜFYAN BİN HÂRİS Peygamberimizin süt kardeşi

DIHYE-İ KELBÎ Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî

EBÛ DÜCÂNE Peygamber efendimizin fedâisi

EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ Mihmândâr-ı Resûlullah

EBÛ HÜREYRE En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî

EBÛ KATÂDE Resûlullahın süvârilerinden

EBU LÜBÂBE Tevbesi ile meşhûr sahâbî

EBÛ BEKR-İ SIDDÎK Peygamberlerden sonra insanların en üstünü

EBÛ MÛSEL-EŞ’ARÎ Kur’ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden

EBÛ SA’ÎD-İ HUDRÎ Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden

EBÛ SELEME Tek başına hicret eden sahâbî

EBÛ TALHÂ Resulullahın fedâisi

EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH Cennetle müjdelenen ümmetin emîni

EBÛ ZER GIFÂRÎ Gıfarî kâbilsenin reisî

EBÜDDERDÂ Kâdılık yapan sahâbîlerden

ENES BİN MÂLİK Resûlullahın hizmetçisi

ERKAM BİN EBİ’L ERKAM Evi ilk vakıf olan sahâbî

ES’AD BİN ZÜRÂRE Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî

FÂTIMÂTÜ’Z-ZEHRA Peygamberimizin en sevgili kerimesi

FÂTİMA BİNTİ ESED Hz. Ali’nin annesi

FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ Yemenli sahâbîlerden

HABBÂB BİN ERET İlk Müslüman sahâbîlerden

HACCAC BİN ILAT Mekkeli sahabilerden

HADİCE-TÜL KÜBRA Peygamberimizin ilk hanımı

HAFSA BİNTİ ÖMER Peygamberimizin hanımlarından

HÂLİD BİN SA’ÎD BİN ÂS İlk Müslüman olan sahâbîlerden

HÂLİD BİN VELİD Allahın kıIıcı lâkabı ile tanınan kumandan Sahâbî

HALİME HATUN Peygamberimizin sütannesi

HAMNE BİNTİ CAHŞ Peygamber efendimizin halasının kızı

HAMZA BİN ABDÜLMUTTALİB Şehîdlerin efendisi

HANSA HATUN Meşhur kadın şair sahabilerden

HANZALA BİN EBÛ ÂMİR Meleklerin yıkadığı sahâbî

HUBEYB BİN ADİY Darağacında ilk namaz kılan sahâbî

HASSAN BİN SABİT Peygamber efendimizin şairlerinden

HÂTİB BİN EBİ BELTEA Peygamber efendimizin elçilerinden

HUZEYFE BİN YEMÂN Sevgili Peygamberimizin sırdaşı

Hz. HASAN Cennet gençlerinin efendisi

Hz. HÜSEYİN Cennet gençlerinin seyyidi

İKRİME BİN EBİ CEHİL Meşhur İslâm kumandanlarından

İMRÂN BİN HUSAYN Meleklerle konuşan Sahâbî

KÂ’B BİN MÂLİK Peygamber efendimizin şâirlerinden

KÂ’B BİN ZÜHEYR Peygamberimizin hırkasını verdiği şâir Sahâbî

KATADE BİN NU’MAN Eshab-ı kiramın okçularından

MEYMUNE BİNTİ HÂRİS Peygamberimizin hanımlarından

MİKDÂD BİN ESVED Resûlullahın süvârilerinden

MUĞİRE-TEBNİ ŞU’BE Meşhûr beş dâhiden biri olan Sahâbî

MUHAMMED BİN MESLEME Resûlullah efendimizin fedâîlerinden

MUS’AB BİN UMEYR İslâmda ilk öğretmen

MU’ÂZ BİN CEBEL Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî

NEVFEL BİN HÂRİS Hâşimoğullarının en yaşlısı

NU’MÂN BİN MUKARRİN Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından

OSMAN BİN AFFAN (ZİNNUREYN) Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe

OSMAN BİN MAZ’ÛN Medîne’de ilk vefât eden muhâcir sahâbî

OSMAN BİN TALHÂ Kâbe’nin hizmetinde olan sahâbî

ÖMER BİN HATTAB Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe

REYHANE Peygamberimizin hanımlarından

RİBİ BİN ÂMİR Eshab-ı kiramın elçilerinden

SA’D BİN UBÂDE Ensârın sancaktarlarından

SÂBİT BİN KAYS Peygamber efendimizin hatîblerinden

SA’D BİN MU’ÂZ Ensârın en hayırlılarından

SA’D BİN REBİ Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî

SA’D BİN EBÎ VAKKÂS Resûlullahın okçusu

SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB Peygamberimizin halası

SAFİYYE BİNTİ HUYEY Peygamberimizin hanımlarından

SAİD BİN ÂMİR Hz. Ömer’e benzeyen vâli

SAİD BİN ZEYD Cennetle müjdelenenlerden

SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE Kur’ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan

SEHL BİN HANİF Eshâb-ı kirâmın okçularından

SEHL BİN SA’D Medîne’de en son vefât eden sahâbî

SELEME BİN EKVÂ Piyâdelerin en hayırlısı

SEDDAD BİN EVS Ailece müslüman olan sahabilerden

SELEME BİN HİŞÂM Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî

SELMÂN-I FÂRİSİ Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî

SEVBÂN Resûlullahın hizmetçisi

SEVDE BİNTİ ZEM’A Peygamberimizin hanımlarından

SÜHEYB-İ RUMİ Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî

SÜMÂME BİN ÜSÂL Yemâme kabîlesi reisi

SÜRÂKA BİN MÂLİK Eshâb-ı kirâmın süvârilerinden

TALHÂ BİN UBEYDULLAH İlk Müslüman olanlardan

TUFEYL BİN AMR Işık Saçan Sahâbî

UBÂDE BİN SÂMİT Akabe bî’atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî

UKAYL BİN EBİ TÂLİB Hz. Ali’nin abisi

UKBE BİN ÂMİR Eshâb-ı suffadan

ÜBEYY BİN KÂ’B Kırâati ile meşhûr sahâbî

ÜMM-İ EYMEN Peygamberimizin dadısı

ÜMM-İ HABİBE Peygamberimizin hanımlarından

ÜMM-İ HÂNİ Hz. Ali’nin kızkardeşi

ÜMM-İ HİRAM Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi

ÜMM-İ RUMAN Hz. Ebu Bekir’in hanımı

ÜMM-İ ŞERİK Devsli muhacir hanım sahabîlerden

ÜMM-İ ÜMARE NESİBE HATUN Eshabın kadın kahramanlarından

ÜSÂME BİN ZEYD Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden

ÜSEYD BİN HUDAYR Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından

VAHŞİ Yalancı peygamber Müseyleme’yi öldüren sahabî

VELÎD BİN VELÎD Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî

ZEYD BİN HÂRİSE İlk îman eden köle

ZEYD BİN SÂBİT En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî

ZEYDBİN DESİNNE Darağacından Resulullaha selam gönderen sahabî

ZEYNEB BİNTİ CAHŞ Peygamberimizin hanımlarından

ZÜBEYR BİN AVVÂM Cennetle müjdelenenlerden

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d blogcu bunu beğendi: