Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 18 Ara 2007

ALLAH YAZDI İSE BOZSUN

Posted by Site - Yönetici Aralık 18, 2007

Allah Yazdı İse Bozsun....

Allah Yazdı İse Bozsun….

Bazıları diyorlar ki:
ALLAH YAZDI İSE BOZSUN
Mesela bir kıza :
– Filanca kimse seninle evlenmek istiyor, dendiğinde eğer o kız kendisine talip olanı istemiyorsa, heyecanla:
Ay ne diyorsun, Allah yazdı ise bozsun, deyiverir.

Misalleri bu şekilde çoğalta bilirsiniz.
Bu şekilde bir çıkış, kişiyi günaha sürüklemiş olur. Çünkü olay kadere
girer. Kadere iman ve rıza müslümana farzdır. Yukarıdaki söylenilme tarzında kadere rızasızlık, isyan ayan-beyan ortadadır. Böyle bir tehlikeye düşmemek lazımdır.

Böyle bir durum da müslümanın söyleyeceği söz şu olmalıdır:
Bu hakkımızda hayırlı ise olsun. Hayırlı değilse Rabbım hayırlısını nasip etsin. O’nun takdirine razıyım…
Bu ifadeler kulun Allah’a teslimiyetinin açık bir belirtisidir. Kula gereken de budur.
Hasılı, imanı tehlike arzeden söz ve fiillerden daima kaçınmak müslümanın müslümanlığının gereğidir…

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Güncel, Gündem, Genel, Soru Ve Cevaplar, Türkiye | Leave a Comment »

Peruk ve takma kirpik takmak caiz mi?

Posted by Site - Yönetici Aralık 18, 2007

peruk-ve-takma-kirpik-takmak-caiz-mi

Peruk ve takma kirpik takmak caiz mi?

“Allah o şeytana lânet etti ve o da, ‘Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım’ dedi. ‘Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler.’ Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o, apaçık bir hüsrana düşmüştür.“ (en-Nisâ, 4/118–119)

İbn-i Mes’ûd (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah, dövme yapanlara, yaptıranlara, yüzlerdeki kılları alanlara, aldıranlara, güzelleşmek maksadıyla dişlerini törpüleyip aralarını ayıranlara, Allah’ın yarattığı şekli değiştirenlere lanet etsin.“ (Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvûd, Neseî, İbn-i Mâce, Ahmed)

Cenâb-ı Peygamber (s.a.v) diğer bir hadîs-i şeriflerinde ise:

“Allah, saç ekleyene, ekletene; ben yapana, yaptırana; dişlerinin başını inceltene, buna razı olana; yüzünden tüyleri aldırana, yüzündeki tüyler aldırıldığı takdirde buna rıza gösterene lanet etmiştir.“ buyurmuştur.( İbn-i Âbidîn, c.15, s.401)

Zikrettiğimiz bu vb. âyet ve hadislerden şu hükümler çıkarılmıştır:

• Kadının eklediği saç veya taktığı peruk; ister kendi saçından olsun, ister başkasının saçından olsun haramdır. Bu peruğu ister mahremlerinin yanında taksın, ister yabancı erkeklerin yanında taksın haramdır. Çünkü bu tarz insan saçından yapılmış peruğu takmak asılda haramdır.

• Kadının eklediği saç; insan saçı değil de başka bir şeyden yapılmış ise (hayvan kılı veya sentetik maddeler gibi); bu durumda peruk takmak, kadına, saçını göstermesi caiz olmayanların yanında haramdır. Kadına, saçını göstermesi caiz olanların yanında bu maddelerden yapılmış peruğu kullanması ise caizdir. Saça, örgü ve perçem yaptırma da bu hükme tabidir. Peruk konusunda her ne kadar kadınlar zikredilmiş ise de, bu husustaki hükme erkekler de tabidirler.

Takma kirpik kullanmak da haramdır. Ancak kadın bunu kocasına süslenmek maksadıyla, kocasının yanında yaparsa caizdir.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Fetvalar, Güncel, Gündem, Genel, Kadın - Bayanlar İçin, Soru Ve Cevaplar, Türkiye | 5 Comments »

Avrupada isci olmak icin Hristiyan bir kadin ile evlenmek !

Posted by Site - Yönetici Aralık 18, 2007

 

Ehli kitap bir kadınla evlenmek


Sorulan bir soru uzerine bu yazi kaleme alinmistir.

Ehli kitap kadınlarla evlenmek hususunda hayat rehberimiz Kuran’ı Kerîm’de yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:”Ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın, namuslu bir şekilde mehirlerini ödediğiniz takdirde, size helâldir. Her kim imanı inkâr ederse, ameli boşa gitmiş olur ve o, ahirette zarara uğrayanlardandır.” (Mâide-5)
Âyette de görüldüğü gibi,ehli kitap bir kadınla evlenebilmek için bazı şartlar vardır.Şimdi bu şartlara bir göz atalım:

1) Bir müslümanın ehli kitap bir kadınla evlenebilmesinin birinci şartı onun ehli kitap olması gerekliliğidir.Ehli kitap ne demek öyle ise:Ehli kitap muharref (değiştirilmiş)bile olsa incile veya tevrata mutlak anlamda inanması lazım.Yani ben incile inanıyorum,demesi lazım.Allaha mutlak anlamda inancı olması lazım ve hıristiyansa hz.İsa’ya, Yahûdî ise hz. Mûsâ’ya inanıyor olması lazım.Bugünkü hristiyanların belki yüzde 95’i ise inanmamaktadır.Birçok almana sorun,ya allah inancı yok,veya incile inanmıyor veya Hz.İsa ile alay edici konuşmalar yapıyor.Böyle bir insan ehli kitap olamaz.Bu bizde nufus kağıdında müslüman yazmasına rağmen Allah’a inanmayan bir kimseye benzer.Zaten bunlar ehli kitap olsa idi bunların kestiklerini de yememiz helal olurdu.Çünkü ehli kitabın kestiğini yemek kitap,sünnet ve icmaya göre helaldır.Bunların ehli kitap olup olmadıklşarı şüpheli olduğu için bunların kestiklerini yemiyoruz.

2) Ehli kitab bir kadınla evlenebilmek için o kadının,” namuslu hür kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın, namuslu bir şekilde ” olması gerekir.Halbuki Avrupa’da işçi olmak için avrupalı kadınlarla evlenenler ya sokak kadınlarıyla veya pavyon kadınlarıyla evlenmekteler.Bu ise Kur’an’ın emrine aykırıdır.

3) Ehli kitap bir kadınla evlenebilmek için o evliliğin normal bir evlilik olması gerekir.Yâni menfaata dayalı veya süreli olmaması gerekir.Halbuki Avrupada işçi olmak için kadınlarla evlenenler adından da belli olduğu gibi “işçi” olmak için evleniyorlar ve bu evlilik geçici bir evliliktir.Yâni üç,dört sene bekleme süresinden sonra sonu ayrılık olan bir evliliktir.Geçici nikah ise dinimizde câiz değildir.Bu muta nikahıdır.

4) Genellikle böyle bir evlilik yapanlar para karşılığında evleniyorlar.Yâni on,onbeş bin euro veriliyor ve anlaşmalı bir evlilik yapılıyor.Bunun adına evlilik denilemez ve böyle bir evlilik gayri sahihdir.

Yukardaki nedenlerden dolayı Avrupada işçi olmak için evlenmelerin dinde hiç bir geçerliliği yoktur. ALINTI : Mazlumi

Posted in Evlilik, Fetvalar, Güncel, Gündem, Genel, Soru Ve Cevaplar, Türkiye | 3 Comments »

Arefe gününün önemi

Posted by Site - Yönetici Aralık 18, 2007

Arefe gününün önemi,arefe günü ne yapılır

Arefe gününün önemi

(Arefede tutulan oruç, iki bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihad için verilen iki bin ata bedeldir.) [T. Gafilin]

(Arefe günü tutulan oruç, bin gün [nafile] oruca bedeldir.) [Taberani]

(Arefe günü [Besmele ile] bin İhlas okuyanın günahları affolup duası kabul olur.) [Ebuşşeyh]

(Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur.)

(Arefe günü, kulağına, gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur.) [Taberani]

(Şeytan, Arefe gününden başka bir günde daha zelil, rezil, hakir ve kinli görülmez.)
[İ. Malik]
(Allahü teâlâ, Arefe günü kullarına nazar eder. Zerre kadar imanı olanı affeder.) [Gunye]
[Müslim]

(Arefe gecesi ibadet eden, Cehennemden azat olur.) [S. Ebediyye]

Bugünü fırsat bilip dua etmeli! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Duanın faziletlisi, Arefe günü yapılanıdır.) [Beyheki]

Arefe gününü ibadetle, Allahü teâlâyı anmakla ve tefekkürle geçirmeye, insanlara iyilik etmeye çalışmalı! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği bir gündür.) [Deylemi]
(Hürmet etmek, günah işlememekle olur.)

(Arefe günü, kulağına, gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur.) [Taberani]

Kulağına sahip olmak, gıybet, çalgı gibi haram olan şeyleri dinlememektir. Eğer biz istemeden kulağımıza gelmişse, bize günah olmaz. Gözüne sahip olmak da, haram olan şeylere bakmamak ve mubah olarak baktığı şeylerden ibret almaktır. Diline sahip olmak ise, yalan söylememek, dedikodu etmemek, laf taşımamak, kötü söz söylememek, hatta boş şey konuşmamak, kimseyi dili ile incitmemek demektir. Bunlara riayet eden Arefe gününü değerlendirmiş olur.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: