Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

İbrahim Aleyhisselamın Babasının Adı.

Posted by Site - Yönetici Kasım 25, 2007

İbrahim Aleyhisselamın ateşe atılması,Harran,mezepotamya,İbrahim Aleyhisselamın Babasının Adı.

İbrahim Aleyhisselamın Babasının Adı.

İbrahim aleyhisselamın hayatı, insanlık tarihinin özeti gibidir. Bu bölümümüzde klasik bilgiler vermeyeceğiz. Mevcut kaynaklara yeni kaynaklar ekleyerek ufkunuzu biraz daha açmaya gayret edeceğiz. Buradaki asıl maksadımız yıllardan beridir, belki bile bile tekrarlanan bir yanlışın tasfiyesi olacaktır. O da İbrahim aleyhisselamın babasının putperest olduğu yanlışıdır. Bu yanlış, ilhamlarını doğrudan doğruya Kur’ân’dan aldıklarını iddia edenlerce, Kur’ân-ı Kerîm’de geçen baba kelimesine verilen yanlış manadan kaynaklanmaktadır. Hıristiyanlar İncil’de geçen baba kelimesine yanlış mana vererek sapıttılar. Müslümanlar aynı imtihanla karşı karşıyalar. Ancak müslümanlar hıristiyanlardan çok daha şanslılar. Zira onların sinesinden bir Abdullah b. Abbâs, gibi müfessirler, İmâm-ı A’zâm gibi fakihler, İmâm-ı Rabbânî gibi müceddidler çıkmamıştır. Bu zirveler, Kur’ân-ı Kerîm’den nasıl nasıl hüküm çıkarılacağını bize öğretmeselerdi İbrahim aleyhisselama ve hatta Efendimiz Muhammed aleyhisselama yakışmayacak isnad kapılarında dolaşıyor olacaktık.

İbrahim aleyhisselamın babasının ismi Kur’ân-ı Kerîm’de Âzer olarak geçmektedir. Yine ayet-i Kerîmelerde Âzer’in putperest olduğu bildirilmektedir. Fakat bir başka ayet-i Kerîmede Efendimize hitaben; “Allahü teala seni ayağa kalktığında ve secde edenlerin içinde dolaştığını görüyor.” buyurmaktadır. Eshab-ı kiramdan Hazret-i Abdullah b. Abbâs, ayetin geniş anlamını; “Efendimizin soyu, ilk insan Âdem aleyhisselama kadar hep secde eden, asla putlara tapınmayan babalardan meydana gelmiştir.” şeklinde vermiştir. İbrahim aleyhisselam, Efendimizin dedelerinden biridir. Dolayısı ile babasının da muvahhid olması, asla putlara tapınmamış olması gerekmektedir. Bu ayeti tefsir mahiyetinde buyurulan hadis-i şeriflerde de şöyle buyurulmaktadır; “Her asırda, her zamanda yaşayan insanların en iyilerinden, seçilmişlerden dünyaya geldim.” (Sahih-i Buhari), “Benim dedelerimin hepsi, en iyi insanlardır.” (Tirmizi), “Benim dedelerimin hiç birisi zina yapmadı. Allahü Teala beni temiz ve iyi babalardan, analardan getirdi. Dedelerimden birinin iki oğlu olsaydı, ben bunların en hayırlısında, en iyisinde bulunurdum.” (Mevahib-i Ledüniyye) Yukarıda belirttiğimiz iki ayet-i Kerîme ilk bakışta birbirine zıt manalı gibi görünmektedir. Ayet-i Kerîmeleri yanlış anlamaktan bizi kurtaran diğer ayet-i Kerîmeler ve hadis-i şerifler olmaktadır.

Kur’ân-ı Kerîm’de meallerini aşağıda vereceğimiz ayet-i Kerîmelerde, İbrahim aleyhisselamın babasının putperest Âzer olmadığını, ayette geçen baba kelimesinin ne maksatla kullanıldığını izah etmektedir. Burada bir parantez açarak Kur’ân-ı Kerîm’le ilgili teknik bir bilgi verelim isterseniz.

Ayet-i Kerîmeler muhkem/manası açık ve müteşabih/manası kapalı olmak üzere iki türlüdür. Müteşabih ayetlere görülen, anlaşılan, meşhur olan manalar verilemez. Verilirse Kur’ân-ı Kerîm’in çizdiği ilahi sınırdan çıkılmış olur. Bu sebeple böyle ayetler te’vil edilir. Mesela; “Allah’ın eli, onların üzerindedir.” ayetinde geçen “el” kelimesine bildiğimiz mana verilirse Allahü teala insana benzetilmiş olur. İslam akaidine/inancına göre Allahü teala hiçbir şeye benzemez ve hayal sınırlarının da dışındadır. İslam alimleri buradaki el kelimesine “kudret, güç” manasını vermişlerdir. İbrahim aleyhisselamın babası Âzer’den bahseden ayet-i Kerîmede geçen ebihi/babası kelimesi, arap dili kaidelerine göre atf-ı beyandır. Mesela bir kimsenin iki ismi olup, bu iki isim birlikte söylendiği zaman, birinin meşhur olmadığı, diğerinin meşhur olduğu anlaşılır ki, buna “atf-ı beyan” denir. Ayet-i Kerîmenin anlamı; “İbrahim, Âzer olan babasına dediği zaman…” demektir. Buna göre İbrahim aleyhisselam hayatında iki baba vardır. Birisi öz babası, diğeri ise ismi Âzer olan bir başkasıdır. Kur’ân-ı Kerîm’i diğer metinlerden ayıran en önemli özelliklerinden birisi de i’cazıdır. Yani; kısa ve öz cümlelerle pek çok mananın gizlenmiş olmasıdır. Dolayısıyla Âzer, İbrahim aleyhisselamın öz babası değildir.

Arapçada eb/baba, ukh/erkek kardeş, ukht/kızkardeş gibi kelimeler geniş manalarda kullanılır ve mutlaka asıl baba, anne veya kardeş manasını ifade etmeyebilir. Bunun örneklerine Kur’ân-ı Kerîm’de rastlayabiliriz.

Bakara suresinin diğer bir ayetinde Yakup aleyhisselamın çocuklarının babalarıyla olan bir konuşması nakledilmektedir. Burada çocukları Yakup aleyhisselama; “….. ve senin babaların İbrahim, İsmail ve İshak’ın Rabbi……” denilmektedir. Ayet-i Kerîmede İsmail aleyhisselam, Hazreti Yakub’un babası gibi görülmektedir. Oysa İsmail aleyhisselam baba değil amcadır. İshak aleyhisselamın kardeşidir. Demek ki; Kur’ân-ı Kerîm’de, amcaya baba diye de hitab edilebilmektedir. Çeşitli arapça sözlüklerde amcaya bazen baba diye hitap edildiği, bu ayetin tefsirlerinde yazılıdır.

Bir başka ayet-i Kerîmede Hazret-i Meryem’e; “Ey Hârûn’un kızkardeşi…” diye bir hitab vardır. Buradaki Hârûn’la Mûsâ aleyhisselamın ağabeyi Hazret-i Hârûn kastedilmiştir. Oysa Îsâ aleyhisselamın annesi Hazret-i Meryem ile Hazret-i Hârûn’un arasında 1000 seneden fazla bir süre vardır.

Efendimizin de bazen, mesela bir bedevi köylüye, amcaları Ebû Talib, Hazret-i Abbâs hatta Ebû Leheb için baba diye hitap ettiği kaynaklarda yazılıdır. Bir gün Hazreti Aişe annemiz Efendimize; “Herkesin künyesi var. Benim yok” diye arzedince Efendimiz; “Oğlun Abdullah b. Zübeyr’in künyesi ile künyelen” buyurmuşlardır. Abdullah, Hazreti Aişe’nin kızkardeşi Esma’nın oğlu idi. Bunda başka “Teyze anne gibidir” veya “Amca baba gibidir” buyurulmuştur. Yine bir gün eshabı kiramdan Ömer b. Hattab’a; “Ya Ömer sen, kişinin amcasının, babasının benzeri olduğunu bilmiyor musun?” buyurmuşlardı.

İbn-i Cerîr’in naklettiği şu olay önemlidir. “Bir gün mü’minlerin annesi Safiyye hanım Efendimizin huzuruna gelerek; Bir takım kadınlar bana iki yahudinin kızı olan (annen de baban da) Yahudi diyorlar diye şikayet etmişti. Efendimiz de ona; Sen onlara; niçin babam Hârûn, amcam Mûsâ, beyim de Muhammed aleyhimüsselamdır demiyorsun buyurmuşlardır.”

Arapça “eb” olan kelimenin kökü İbrani, Arami, Arabi gibi bütün sami dillerinde Abb veya abba kelimesi; “müsebbib/sebep olan manasına veya “meyva yüklü” manalarına gelir. Bilindiği gibi İncillerde baba kelimesi sıkça kullanılır. Tevrat’ın Eyüb bölümünde de Allahü teala “yağmurun babası” olarak isimlendirilir. Bu isimlerin hepsi “bir şeye sebep olan” manasına kullanılmaktadır ki öz manası ifade etmezler. Böyle kelimelere yanlış manalar yüklendiğinde ise küfre düşülmüştür.

Bazı kelimeler zaman içerisinde sözlük manalarıyla değil de ıstılah/terim manalarıyla kullanılmıştır. Bunun en belirgin örneği “baba” kelimesinde görülmektedir. Arapçanın bir kolu olan aramicede, baba kelimesi bir dönem ailevi bir bağdan ziyade saygınlık ifade ediyordu. Saygı duyulan kimselere baba kelimesiyle hitap ediliyordu. Bütün bunlardan çıkarılan sonuç, Âzer’in öz baba değil, amca olduğudur. Bazı kaynaklar asıl babasının isminin Taruh/Tareh olduğunu ve Taruh’in ise İbrahim aleyhisselamın doğumundan hemen önce vefat ettiğini yazmaktadır.

……

26 Yanıt “İbrahim Aleyhisselamın Babasının Adı.”

 1. BERK said

  çok güzel teşekkür ederim.Sizede iyi günler dilerim.

  Beğen

 2. sevval said

  teşekkürler haytımı kurtardınız

  Beğen

 3. sevim said

  güzeldi

  Beğen

 4. selin said

  yaa adı ney ben anlamadım abdullah mı?

  Beğen

 5. bengü said

  çok güzel hayatım buna balıydı ve din dersini çok seviyorum

  Beğen

 6. derya baykal said

  yha valla programda çok iş yaradı sevval senide tebrik ederim hepiniz adam gibi yorum yapmışsınız

  Beğen

 7. ayşe said

  annesinin adı ne

  Beğen

 8. Ayşe kardesim, Bir rivayete göre H.z İbrahim`in annesinin ismi Emile’dir .

  Beğen

 9. irem said

  arkadaşlar biriniz çabuk babasının kim olduğunu yazabilirmi acaba?

  Beğen

 10. DESTAN said

  hz.ibrahimin babası azerdir

  Beğen

 11. merak edme said

  teşekkür ederim türkçe bilmiyosanız thenkyou

  Beğen

 12. rümeysa said

  bir şey dicem hz. ibrahimin annesinin ve babasının adını bilen varsa yazabilirmi acaba gereklide lütfen
  bnce çokkkk gxl bi site din dersini çok sewiorum ve araştırıyorum.

  Beğen

 13. veysel köksal said

  Hz. ibrahim’in baba adı:TARUH; Anne adı:EMİLE dir, Hiç puta tapmamışlardır. çünkü Allah tarafından bizzat korunmuşlardır…

  Beğen

 14. melek said

  destan çok teşekkür edrim

  Beğen

 15. ferdi satıcı said

  arkadaşlar öncelikle allahın selamı hepinizin üstüne olsun.hz.ibrahımden önce azer ve tarıh diye ıkı kardeş varmış.azer putperez ayyaşın bırı tarıh ise mülayım kendı halınde allaha inancı ve ibadetı olan bır kımsedır.tarıh ile emile evlenir hz.ibrahım emile sultanın rahmıne nakledıldıği zaman tarıh vefat eder ve emile sultan kocasının kardeşi olan azer ile ıkıncı evliliğini yapar ve hz.ibrahım bır süre sonra dünyaya gelir.arkadaşlar hz.ibrahımın babası azer değil azerın kardeşi olan tarıh tır.hz.allah(cc)buyurmuşlardırkı ya habıbım sen bana yakın olan kullarımdan geleceksın burdanda anlaşılacağı gıbı azer hz.ibrahımın babası değildir.o dönemde babayada amcayada baba dıye hıtap edılırdı.şöyle bır örnek hz.ibrahım babam olan azer derdı yanı amcam ama babam dedıği zaman asıl babasını kastederdı

  Beğen

 16. Sıla said

  Valla veysel çok tşkrler çok yaradı,babasının adı vaaz deil miydi???

  Beğen

 17. BURAK said

  Arkadaşlar Hz. ibrahim`in babasının adı AZER,annesinin adı EMİLE’dir.

  Beğen

 18. gizli melek said

  herşey için tşk edrm işime çok yaradı allah hepinizden razı olsun bilgilerdende çok mytlyum
  azermi babasının adı yha herkes farklı yazıyooooooooooooooo biri bişey söylesin

  Beğen

 19. gmze said

  ya bana annesi gerek .s

  Beğen

 20. mervem said

  çoooooooooook güzel yha 🙂

  Beğen

 21. şeyhülislam mücahid said

  siz nasıl insanlarsınız ya lanet gelsin yalancı alimlere bakınız ya müslümanlara farklı farklı bilgiler sunuyorlar kimileri azer diyor kimileride taruh diyor şimdi biz nasıl gerçeğini öğrenecez ki… çok yazık müslümanlarımız bu yanlış bilgilerle birbirlerine düşüyorlar ALLAH (cc) buyuruyor hesap gününde 70.000 sahte alim çıkacak… hele bu zaman da çoook var

  Beğen

 22. serhat said

  arkasaşlar ben alım fılan deyılım ama bir seyı iyi biliıerumkı hz ibrahimin babası kesınlıkle putperes olamaz cumku butun buyuk peygamberlerın
  babaları daha dogmadan vefet etmışlerdır bu yuzden ben buna inanıyorum

  Beğen

 23. ayse said

  Allah rağzı olsun çok faydalandım bu sayfadan:D

  Beğen

 24. ferdi satıcı said

  arkadaşlar ben size gerçek olanı yazdım yukarıdakı yorumumu okuyun o bılgıyı hadıs ve ayete dayanarak yazdım allaha emanet olun babası azer değil taruh tur azer amcasıdır ve öbür amcasının adı harran dır harn adlı amcası da şanlı urfadakı harran ovasının sahıbı ıdı 0536 279 49 07 tel no bıraktım aksısını ıdda eden buyursun hodrı meydan

  Beğen

 25. fatma nur said

  hz ibrahimin dogum yeri nedir acıl

  Eski Ahit’te Hz. İbrâhim’in Doğum Yeri

  Eski Ahit
  Eski Ahit’te Hz. İbrâhim’in Doğum Yeri:
  Hz. İbrâhim’in doğduğu yerin neresi olduğu sorusu her zaman için üzerinde tartışılan bir konu olmuştur. Hıristiyanlar ve Yahûdiler Hz. İbrâhim’in Güney Mezopotamya’da doğduğunu söylerlerken, İslâm dünyasındaki yaygın kanı, İbrâhim peygamberin doğum yerinin Urfa-Harran civarı olduğudur. Eldeki bazı yeni bulgular, Yahûdi ve Hıristiyan tezlerinin tam olarak doğruyu yansıtmadığını göstermektedir. Yahûdiler ve Hıristiyanlar, Hz. İbrâhim’in doğum yerinin Güney Mezopotamya olduğunu söylerlerken dayanakları, Tevrat’tır. Tevrat’ta Hz. İbrâhim’in doğum yerinin Güney Mezopotamya’daki Ur şehri olduğu söylenmektedir. Hz. İbrâhim, bu şehirde doğup büyüdükten sonra Mısır’a gitmek için yola çıkmış, Türkiye sınırları içinde bulunan Harran bölgesini geçerek uzun bir yolculuk sonunda Mısır’a varmıştır. Oysa yeni bulunan bir Eski Ahit nüshası, bu bilginin doğruluğu hakkında ciddi şüphelerin oluşmasına yol açmıştır. Zira bugüne kadar bulunan en eski Eski Ahit nüshası olarak kabul edilen MÖ 3. yüzyıla ait bu Yunanca kopyada, “Ur” şehrinin ismi bile geçmemektedir. Bugün birçok Eski Ahit araştırmacısı, “Ur” kelimesinin bir yanlış yazılma veya sonrÂdan eklenme olduğunu söylerler. Buna göre Hz. İbrâhim, Ur şehrinde doğmamış, belki de hayatında hiç Mezopotamya bölgesine gitmemiştir. Ayrıca şu bilinmektedir ki, zaman içinde bazı yerlerin isimleri ve kapsAdıkları bölgeler değişebilmektedir. Günümüzde Mezopotamya ovası dendiği zaman, herkes kabaca Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalan Irak topraklarının güney kesimlerini anlamaktadır. Oysa günümüzden 2000 yıl önce Mezopotamya olarak tanımlanan yer, daha kuzeyde, neredeyse Harran’ı da içine alan ve Türkiye topraklarına kadar uzanan bir bölgeydi. Bu Sebeple Eski Ahit’te yazan Mezopotamya Ovası ifâdesinin doğru olduğunu kabul etsek bile günümüz Mezopotamyası ile 2000 yıl öncesinin Mezopotamyası’nın aynı yerler olduğunu düşünmek yanlış olacaktır. Hz. İbrâhim’in doğum yeri olarak gösterilen Ur şehri hakkında ciddi şüpheler ve anlaşmazlıklar varsa da, Hz. İbrâhim’in yaşadığı yerin Harran ve çevresi olduğu konusunda bir fikir birliği vardır. Hatta Eski Ahit üzerinde yapılacak kısa bir inceleme, burada bile Hz. İbrâhim’in doğum yerinin Harran olarak gösterildiğine dair bazı ifâdeler ortaya çıkartır. Örneğin Eski Ahit’te Harran bölgesine “Aram bölgesi” ismi verilmektedir (Tekvin, 11/31 ve 28/10). Hz. İbrâhim’in soyundan gelen kişilerin ise kendilerini bir “Arami’nin oğlu” olarak tanıttıkları söylenmektedir. (Tesniye, 26/5) Hz. İbrâhim’in bir Arami olarak tanınıyor olması, onun bu bölgede hayatını sürdürdüğünü göstermektedir. Nitekim İslâmi kaynaklarda da Hz. İbrâhim’in doğum yerinin Harran ve Şanlıurfa olduğu yönünde güçlü bir kanı vardır. “Peygamberler şehri” olarak nitelendirilen Şanlıurfa’da Hz. İbrâhim’le ilgili birçok hikaye ve efsane bulunmaktadır.

  Beğen

 26. Gazi69 said

  Allah razı olsun.açıklamalar çok tatmin edici…

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d blogcu bunu beğendi: