Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 02 Kas 2007

Yemek Yeme Adabına Buyurun ..

Posted by Site - Yönetici Kasım 2, 2007

Yemek Yeme Adabı,Yemek Hakkındaki Birtakım Dinî ve Tıbbî Edepler-imam gazali,ihya-i ulumuddin

Yemek Yeme Adabına Buyurun

Ömer b. Ebî Seleme (r.a.) anlatıyor: Ben Resulullah’ın (s.a.v.) eğitim ve gözetimi altında henüz bir çocuktum. Elim yemek kabının içinde dolaşıyordu. Bunun üzerine bana: ‘Ey çocuk! Besmele çek, sağ elinle ve önünden ye!” buyurdu. Artık ondan sonra hep öyle yedim. (Buhari, Yeme, 2; Müslim, Eşribe, 108; İbn Mace, Yeme, 8; Ahmed b. Hanbel, IV, 26.)
Yemek yerken yanımıza bir çocuk gelse ne yapmamız gerekir?

İshak b. Yahya b. Talha anlatıyor:
İsâ b. Talha ile beraber mescidde idim. Derken Sâib b. Yezid içeri girdi, beni yanına çağırarak:
– Şu yaşlı adama git ve ona:
“Amcam İbn Talha sana Resulullah’ı (s.a.v.) görüp görmediğini soruyor” de!
Ben de gittim ve:
– Resulullah’ı (s.a.v.) gördün mü? dedim. Bunun üzerine o şu cevabı verdi:
– Evet, Resulullah’ı (s.a.v.) gördüm, ben ve yanımdaki çocuklarla birlikte Ona gitmiştik ve Onu bir sepet içindeki hurmadan yerken bulmuştuk.
Yanında bazı sahabeler de vardı. Bize de avuç avuç hurma verdi ve başlarımızı sıvazladı. (Hadisi Taberani rivayet etmiştir.)

Saçları tıraş etmenin adabı
İbn Ömer’in (r.a.) rivayetine göre Peygamber (s.a.v.) saçının bir kısmı tıraş edilmiş, diğer bir kısmı bırakılmış bir çocuk gördü. Derhal bunu yapmalarını yasakladı ve şöyle buyurdu: “Ya tamamını tıraş edin veya hepsini olduğu gibi bırakın!” (Ebu Davud, Tereccül,14.)
– Yine İbn Ömer’den (s.a.v.) rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v.) yarım tıraş yani, başın bir kısmını tıraş edip bir kısmını da bırakmayı yasakladı. (Buharî Libas 72; Müslim Libas 72; Ebu Dâvud Tereccül 14; Nesai, Zınet, 5; (bn Mace, Libas, 38; Ahmed b. Hanbel, II, 39. Hadisi İmam Ebu Hanife de rivayet etmiştir. Bkz. Zebidi, Uküdu’nl-Cevahir, II,156)

Neler yapılmamalı
İbnu’l-Kayyım, Ahkâmu’l-Mevlud’ünde, hadis üzerine şu açıklamayı yapmaktadır: Bu dört şekilde olur:
1- Başın muhtelif yerlerinin rastgele tıraş edilmesi,
2- Hıristiyan papazların yaptığı gibi ortasının tıraş edilip yanlarının bırakılması,
3- Ayak takımı güruhunun yaptığı gibi yanlarının tıraş edilip ortasının bırakılması,
4- Başın ön tarafının tıraş edilip arka tarafının bırakılması. Bunların hepsi Peygamberin (s.a.v.) yasakladığı tıraş türündendir. Şüphesiz Allah daha iyi bilir.

İmam Gazzâli’nin tavsiyeleri
İmam Gazzâli, çocuğun öğrenmesi ve uygulaması gereken yemek adabının önemine dikkat çekmiştir. Burada biz onları maddeler halinde sıralamak istiyoruz:
1- Yemeği sağ eliyle yer ve besmele çeker,
2- Önünden yer,
3- Başkasından önce yemeğe davranmaz,
4- Yemeğe ve yemek yiyenlere gözünü dikerek bakmaz,
5- Yerken acele etmez,
6- Yemeği iyice çiğner,
7- Lokmaları peşpeşe yutmaz,
8- Yemeği elbisesine ve ellerine bulaştırmaz,
9- Katığı şart ve mecburi görmemesi için, bazan sade ve katıksız ekmeğe alıştırılır,
10- Çocuğun yanında, çok yemek yiyenler hayvanlara benzetilerek oburluğun çirkin olduğu anlatılır ve az yemek yiyen terbiyeli çocuklar övülür. Yemeğin üstün bir nimet olduğu ama onun problem yapılmaması çocuğa telkin edilir.
11- Kuru ve katı yiyeceğe razı olmak.

Bizzat ilgilenmiştir
Bizzat Peygamber (s.a.v.) çocukları tıraşı ile ilgilenmiştir. Abdullah b. Câfer’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber (a.a.v.) Câfer’in vefatından üç gün sonra ailesine gelerek:
“Bugünden sonra artık kardeşime ağlamayın” dedi.
Sonra da “Kardeşimin oğullarını yanıma çağırın” dedi. Derken bizi huzuruna getirdiler. Adeta biz kuş yavruları gibiydik.
Peygamber (s.a.v.):
“Bana berberi çağırın” dedi ve başımızı tıraş etmesini emretti. (Ebu Davud, Tereccül, 13; Nesai, Zinet, 57; Ahmed b. Hanbel, I, 204.)

Peruğa lanet okundu!
Kız çocuklarının saçı hakkında da Peygamber’in (s.a.v.) talimatı bulunmaktadır. .
Esmâ’dan (r.a.) rivayet edildiğine göre bir kadın Peygamber’e (s.a.v.) geldi ve:
– Ya Resulullah! Benim kızım çiçek hastalığına yakalandı ve saçları döküldü. Ben onu evlendirdim. Ona başka saç ilave edeyim mi? dedi. Peygamber (s.a.v.):
– Başka saç ilave edene de ettirene de Allah lanet etsin! buyurdu. (Buhari, Libas, 85; Müslim, Libas, 115; Ebu Davud, Tereccül, 5; Tirmizi, Libas, 25; Nesai, Zinet, 22-24; İbn Mace, Nikah, 52; Ahmed b. Hanbel, II, 21.)

Posted in Adab-ı Muaşeret, Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Fetvalar, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: