Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Medine Güzel Şehir

Posted by Site - Yönetici Nisan 29, 2007

Medine, Peygamber Efendimiz ,Al-Madina_Mosque_1950,old madina

Medine Güzel Şehir

Peygamber efendimiz buyuruyor ki; Kim Allah için hacceder, bu esnada kötü işlerden ve Allah`a karşı gelmekten sakınırsa (kul hakları müstesna) annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan arınmış olarak döner… (Buhari-Müslim)

MEDİNE-İ MÜNEVVERE

Medine, Peygamber Efendimiz (sav) ve ashabı, Mekke`de baskı ve işkenceye maruz kaldıkları sırada sığındıkları yerdir. Medine`nin
tüm müslümanlar açısından özel bir önemi bulunmaktadır.
Medine, Mekke`nin kuzeyinde 452 km`lik bir mesafededir. Kapladığı alan 59 km2 yi aşar. Nüfusu 300 000`in üzerindedir.
Medine, İslam`ın ilk başkentidir. İlk İslam devleti burada kurulmuştur. Bu şehir İslam tarihinin çok önemli olaylarına sahne olmuştur. Medine`nin daha bir çok faziletleri de vardır.
“Benim mescidimde kılınan bir namaz, başka mescitlerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir. Ancak Mescid-i Haram müstesna. Mescid-i Haram`da kılınan bir namaz, başka mescidlerde kılınan namazdan yüzbin defa daha faziletlidir.” (Ahmed b. Hanbel Sened-Sahih ile)

MEDİNE-İ MÜNEVVERE`NİN FAZİLETLERİ

Medine-i Münevvere mübarek bir şehirdir. Efendimizin burada medfun olmalarıyla adeta dünyanın göz bebeği haline gelmiştir. Bir hadis-i şeriflerinde efendimiz ” Benim evimle minberim arasındaki yer, cennet bahçelerinden bir bahçedir” buyurmuşlardır.
Medine`nin en büyük özelliklerinden birisi de toprağının şifa olmasıdır. Efendimiz “Medine`nin toprağı şifadır” buyurarak bunu en güzel bir şekilde ifade etmişlerdir. Tabi bununla birlikte Medine toprağının hiç bir yere taşınamayacağını da belirtmekte fayda vardır.
Bu mübarek beldenin özelliklerinden birisi de kıyamete kadar Deccal`in ve taun hastalığının bu mübarek beldeye kesinlikle giremeyeceğidir. Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde ” Medine`ye Deccal ve taun giremez” buyurmuşlardır. (Buhari-Müslim)
Cenab-ı Allah kıyamet gününde cümlemizi resulünün şefaatine mazhar kılsın. (Amin)
Kim benim mescidimde, hiç kaçırmadan 40 vakit namaz kılarsa, kendisine; biri ateşten kurtulma beratı, biri azaptan kurtulma beratı yazılır ve nifaktan da uzak tutulur. (Ahmed b. Hanbel Sened-i Sahih ile)

ZİYARET YERLERİ VE ADABI

1-PEYGAMBER EFENDİMİZİN KABRİ ŞERİFİNİ ZİYARET
: Alemlere rahmet olarak gönderilen efendimizin mescidini ve kabrini ziyaret etmek hacılarımızın asli görevlerin dendir. Efendimiz (sav) şöyle buyurmuşlardır: ” Sadece üç mescidi ziyaret için sefere çıkılır; Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa.” (Buhari-Müslim) Diğer bir hadisi şeriflerinde ise ” vefatımdan sonra beni ziyaret eden hayatımda beni ziyaret etmiş gibidir.” Bir diğer hadisi şeriflerinde ise “kabrimi ziyaret eden kimseye şefaatim vacip olur.” Buyurmuşlardır. Ziyaretten önce kafile başkanının talimatına uyularak gerekli temizlik yapıldiktan sonra kabri şerifin önünde selam verilir. Salatü selamlar okunur. Daha sonra da peygamberimi- zin kabrinin hemen yanında bulunan Hz Ebubekir (ra) ve Hz Ömer (ra)`ın kabirlerinin karşısına geçilip selam verilir. Selamlamadan sonra Ravza-i Mutahhara`da (cennet bahçesi) iki rekat Allah(cc) rızası için namaz kılınır. Namazdan sonra ümmet-i islamın kurtuluşu ve müslümanların uyanışı için dualar edilir…

2- UHUD: Uhud dağı haremin 5.5 km kuzeyinde yer almaktadır. Hicretin ikinci senesinde İslam tarihinin ikinci büyük savaşı burada yapılmıştır. Peygamber efendimiz (sav)`in mübarek dişlerinin kırıldığı yerdir. 700 kişilik bir müslüman ordusu 3000 kişilik müşrik ordusu ile burada çarpışmıştır. 70 kadar şehid verilmiştir. Bunlardan bazıları; Peygamber efendimizin amcası Hz Hamza, bayraktarı Mus`ab b. Umeyr, okçuların reisi Abdullah b. Cübeyr`dir. Bu şehidleri Perşembe günü ziyaret etmek müstehaptır.

3- MESCİD-İ KIBLETEYN: Medine`nin kuzey batısında kalır. İlk ismi “Beni Seleme” mescididir. İki kıbleli mescid de denilmektedir. Peygamberimiz (sav) Mekke`de iken Kudüs`teki Mescid-i Aksa`ya yönelerek namaz kılardı. Medine`ye hicretinden 16-17 ay gibi bir zaman sonra inen ayet üzerine Kabe`ye yöneldi. Ayet indiğinde sahabiler bu mescid de ikindi namazını kılıyorlardı. Kıblenin Kabe`ye çevrildiği haberi gelince son iki rekatı da Kabe`ye dönerek kıldılar. Bundan dolayı bu mescide iki kıbleli mescid denilmiştir.

4- HENDEK SAVAŞI VE YEDİ MESCİDLER:
Peygamberimizin Medine`ye hicretinden 5 yıl sonra vuku bulmuştur. Bedir ve Uhud`da ağır kayıplar veren Mekkeli müşrikler iyice hırslan
mışlar, bunun acısını çıkarmak için civar bütün kabileleri ve yahudi- leri de yanlarına alarak 10 000 kişilik bir orduyla Medine`yi muhasa ra etmişlerdi. Peygamberimiz ise ashabı ile istişare ederek Selman-ı Farisi`nin fikri üzerine müşrikler Medine`ye gelmeden şehrin etrafına hendekler kazmışlardı. Bu savaşta müslümanlar yedi şehit vermiş; müşriklerden de dört kişi öldürülmüştür. Hendeğin uzunluğu 2500 m. Derinliği 5 m. Genişliği 6 m. idi. Allah resulü her on kişiye 20 m`lik bir alan vermiş ve hendek Medine`nin kuzey batısında kazılarak tamamlanmıştır. 20 günlük muhasaradan sonra Allahü Teala (cc) tarafından gönderilen şiddetli bir rüzgar sonucu müşrik çadırları ile tüm araç ve gereçleri darmadağın olmuş, kalplerine büyük bir korku gelmiş ve geri de bir sürü ganimet bırakarak Mekke`ye geri dönmek zorunda kalmışlardır. Zafer müslümanların lehine sonuçlanmış, Allah nurunu tamamlamıştır. Savaştaki komuta noktalarına Osmanlılar tarafından yedi adet küçük birer mescid yapılmıştır…

5- KUBA MESCİDİ: Medine`nin güneyinde kalır. Resulullah (sav) efendimiz Medine`ye hicreti esnasında daha şehre girmeden Kuba`da bir müddet kalmış ve burada ilk mescidi inşa etmiştir. Resulullah (sav) bu mescidi cumartesi günleri bazen yaya bazen de bineği ile giderek ziyaret ederdi. Çünkü bu mescid islam`da takva üzerine yapılan ilk mescittir.
“Kim evinde temizlenip abdest alır ve Kuba mescidine gidip namaz kılarsa onun için bir umre sevabı vardır. ” (Taberani)
Evet kardeşler, işte bu mekanları ziyaret edip, Peygamber efendimiz ve ashabının yaşadığı bu yerleri ve şartları tefekkür etmeli, İslam`ı yok etmek için yapılan savaşlardan gerekli dersleri alıp, bu şuur içerisinde hacc ibadetimizi yapmalıyız. Ayrıca burada aldığımız feyz ve bereketle memleketimizde de müslüman kardeşlerimizin uyanmalarına yardımcı olmalıyız….

BAZI TAVSİYELER:
-Farz namazlarını mutlaka Harem-i şerif`te kılmaya özen gösteriniz.
-Mescid-i Nebevi`de kılınan bir namazın diğer mescidlerde kılınan bir namazdan 1000 kat daha faziletli olduğunu unutmayınız..
-Vakitlerinizin çoğunu Haremi Şerifte Kur`an ve zikir ile geçiriniz..
-Medine`de geçireceğiniz kısa ve değerli vaktinizi çarşı-pazarda gezerek harcamayınız. “Hacc meşakkattir” hadisi şerifini hiçbir zaman hatırdan çıkarmayarak hacc esnasında karşılaşacağınız zorluklara karşı sabırlı ve metanetli olmaya gayret gösteriniz…
-Her türlü münakaşa ve tartışmanın hacc ibadetinize zarar vereceği-ni göz önünde bulundurarak bu tür hareketlerden kaçınınız…
-Temizliğinden emin olmadığınız yerden yemek yemeyiniz..

MESCİD-İ NEBEVİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
**Eski yapı 18 000 m2 dir. İlave inşaat 82 000 m2 dir. Toplam
100 000 m2 dir.
**Kapalı kısımlarda aynı anda 400 000 kişi namaz kılabilir.
**27 adet hareketli kubbe mevcut olup, her biri 9 tonu ahşap, 60 ton ağırlığındadır.
**Yeni 6 minare ile toplam 10 minarelidir. Yeni minareler beşer şerefeli olup yüksekliği 104 m. dir. Her minare de 334 basamak vardır..
**Hilal: 4200 kg olup, 14 ayar kaplama altındandır. Türkiye`de imal edilmiştir.
**50 000 ton inşaat çeliği, 250 000 ton m3 beton kullanılmıştır. Hafriyat miktarı 574 000 m3 tür.
**91 adet kapı, 140 adet alt katta, 2400 adet de üst katta pencere bulunur.
**Teras kata çıkış için 6 adet yürüyen merdiven, 14 adet normal merdiven bulunur.
**İnşaatın tabanında 8500 adet betonarme kazık vardır. Derinlikleri 20 metre ile 57 metre arasındadır. Zemin katta 2400 adet kolon, normal katta 2020 adet kolon vardır.
**Harem soğuk su ile soğutulmak- tadır. Bu su, uzunluğu 7.5 km olan bir tünel ile Mescid-i Nebevi`ye ulaşmaktadır. İnşaatta 500 000 adet suni granit vardır.
**Yasin-i Şerif mermer levhalara yazılıp kolondan kolona tüm mescidi içten çevrelemiştir.
**Her biri 5 m çapında 2200 kg ağırlığında bronzdan 68 adet avize mevcuttur.
**Gelecekte üste kat çıkılabilmesi için kolon filizleri terasta mevcuttur.
**İnşaatta 3750 kişi çalışmıştır. Maliyeti 2 000 000 000$`dır.
**Haremin kuzeyi, batısı ve güneyinde “U” şeklinde yeraltında iki katlı otopark yapılmıştır. 10 000 araç kapasiteli otoparkın maliyeti
1 500 000 000$`dır…

.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d blogcu bunu beğendi: