Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Müziği Dine Sokmak…Müzik Harammı..

Posted by Site - Yönetici Nisan 28, 2007

Müziği Dine Sokmak...Müzik Harammı.tasavvuf Müziği haram,Müzikli ilahi haram..

Müziği Dine Sokmak….

Hızlı ve sinsi bir şekilde dinin içine müzik sokulmaya çalışılıyor. Çünkü dini bozmanın en kolay yollarından biri budur. Hıristiyanlığı aslından uzaklaştıran önemli unsurlardan biri de Kiliselere müziğin sokulmasıdır. İslamiyet’i de Hıristiyanlığın durumuna düşürmek için müziğe ağırlık verilmektedir. Bir gazete haberi şöyledir:
“Yedikule Zindanları, iftardan sonra zindan duvarlarını sarsacak kadar tempolu bir konsere tanıklık etti. Mustafa Özcan’ın Kur’an tilavetinden sonra Avusturya’dan gelen ve daha çok Türk Tasavvuf Musikisi icrasıyla tanınan Abdurrahman Toprak, soğuktan titreyen kalabalığı kendine eşlik ettirmeye çalışarak ilahi söyledi. Ardından bir zamanların ‘Yeşil Pop’çuları sahneye çıktı. Daha sonra heyecanla Yusuf İslam’ın geldiği müjdelendi. Hip Hop şarkılarıyla İslam çağrısı yapan, ramazan münasebetiyle özel olarak getirtilen Amerikalı müzik grubu Native Deen (Yerli Din) de sahnede yerini aldı. Her biri en fazla 20 yaşında üç tane çikolata renkli Afro-Amerikan, başlarındaki beyaz takkeler ile koşarak sahneye fırladı. Grubun üyeleri Joshua Salem, Naim Muhammed ve Abdülmelik Ahmed sahnede izleyici ile kurdukları diyalog açısından Yedikule Zindanlarındaki kalabalığı adeta kendinden geçirdi. En fazla ortaokul öğrencisi oldukları her hallerinden belli çocuklar, başlarına beyaz namaz takkelerini geçirmiş sahnenin hemen önünde ‘hip hop’ figürleriyle dans ettiler. Gece, Native Deen’in genç üyeleri ile öncüleri olan Yusuf İslam’ın birlikte söylediği sazlı sözlü ‘Taleal Bedru’ ile noktalandı…”

Ramazan aylarında yoğunlaştırılan bu faaliyetler projenin birinci aşamasıdır: Bu aşamada maksat, dinimizce haram olan müziği meşru hâle getirmek. Daha sonra da, müziği Hıristiyanlıkta olduğu gibi ibadetin bir parçası haline sokmak. Birinci aşamada hayli yol alındı.

Ramazanda pek çok otelin kapısında, “Canlı müzik eşliğinde iftar” afişlerini gördük. İşte İstanbul’da beş yıldızlı bir otelin ilanı: “Zengin bir mönünün sonunda Çeşmi bülbül Fasıl Grubu eşliğinde her akşam iftar…” Dört kız, ellerinde tambur, kanun ve ud eşliğinde, “Ben yanarım yane yane”, ”Sordum sarı çiçeğe…” ilahilerini seslendiriyorlar iftarda. Ardından saz eserleri… Akşama kadar Allah için oruç tutan, akşam genç kızların seslendirdiği Klasik Türk Müziği eşliğinde iftar ediyor.

Şapla şeker karıştı. Eskiden saflar ayrı ve netti. Kim ne yaptığını biliyordu. İçki içen meyhaneye, eğlenecek olan eğlence yerine, ibadet edecek olan da, camiye giderdi. Haram işleyen de günahını bildiği için üzülürdü. Yaptığını meşru görmediği için de küfre düşmezdi. Şimdi her şey birbirine karışmış durumda. İbadet mi yapıyor, eğleniyor mu belli değil. Bütün bunlar müziği ve haramları meşrulaştırmanın, haramı helali birbirine karıştırmanın yani “Dini sulandırma” projesinin bir parçasıdır.

Görünüşe bakıldığında bu davranışlar halkın cahilliğine veriliyorsa da, bu o kadar basit bir olay değildir. Müslümanlar bu hâle planlı bir şekilde, belli bir proje doğrultusunda getiriliyor. Bu projenin içeride ve dışarıda bayraktarlığını yapan pek çok kimse var. Rock Müziğin başını çeken Cat Stevens diğer ismi ile Yusuf İslam’ın takip ettiği çizgi hayli enteresan. Önce İslam âlimlerinin kitaplarından ve çevresindeki Müslüman kimselerden müziğin haram olduğunu öğrenip Müslüman olmasıyla beraber müziği de bırakıyor. Daha sonra birden fikir değiştiriyor. Bu değişikliği de kendince şöyle yorumluyor:
Başlangıçta müzik konusunda şüphelerim oluşmuştu. Daha sonra Kur’ana ve hadislere baktım, müzik ile ilgili bir şey göremedim. İyi, faydalı şeyleri İslamiyet emrediyor. Müzik iyi ve faydalı olduğuna göre, haram olamaz diye yorumladım. Yeniden çalışmaya başladım…

Binlerce İslam âlimi, Kur’an-ı kerime ve hadis-i şeriflere dayanarak müziğin haram olduğunu söylüyorlar; bu ise, göremedim, diyor. Demek ki bir yönlendirenler var. Kendisine, “Yedikule’de hip-hop grubu Native Deen ile birlikte sahneye çıktınız. Bu hip-hop tarzını nasıl buluyorsunuz?” diye soruyorlar, o da, “Native Deen, gençleri İslam’a ve Allah’a çağırıyor. Albümleri insanlık adına son derece olumlu mesajlar içeriyor. Bence gayet de başarılı bir hip-hop örneği ortaya çıkarıyorlar” diyor.

Yani dinimizin haram kıldığı müzik vasıtasıyla gençler İslam’a çağrılıyor. Böyle çağrılarla gelenlerin İslami anlayışının, yaşayışının ne olduğunu bilmek zor değildir. (Mehmet Oruç, Türkiye, 2005)

Şeyhül İslam Ahmed İbn-i Kemal Paşazade, Risale-i Münire’de buyuruyor ki:
Cevâhir-i Fetâvâ kitabında (Raks [oyun], şarkı ve çalgı haramdır) diyor. İstihsân kitabında çalgı dinlemenin haram olduğu bildiriliyor. Hidâye kitabının sahibi, (Şarkı söyleyenin şahitliği kabul edilmez) diyor. Tefsir âlimlerinin büyüklerinden İmam-ı Kurtubi, şarkı söylemek, ney çalmak ve raks etmek icma ile haramdır diyor. Abdülkadir-i Geylani’nin (Raksa helal diyen kâfir olur) fetvası vardır. (Vesiletü’n Necat kitabı)

Şeyh Muhammed Rebhami hazretleri buyuruyor ki:
Saz, tanbur, def, ney ve diğer çalgı aletlerini çalmak, Allahü teâlânın emrini tutmamak olur. (Riyad-ün-Nasıhin)

İmam-ı Şa’rani hazretleri buyuruyor ki:
Hakim-i Tirmizi’nin Nevadiru’l Usul adındaki kitapta rivayet ettiği hadis-i şerifte Resul-i Ekrem efendimiz, (Her kim şarkı sesine kulak verirse, onun ruhanileri dinlemesine izin verilmez) buyurdu. Oradakilerden biri tarafından, (Ya Resulallah, ruhaniler kimlerdir?) diye soruldu. Resulullah da, (Cennet ehlinin okuyucularıdır) buyurdu. (Muhtasar-ı Tezkire-i Kurtubi)

İmam-ı Birgivi hazretleri buyuruyor ki:
Saz dinlemekten kulaklarını korumalıdır. (Risale-i Birgivi)

Mezhepsiz İbni Teymiye bile, “Şarkı ve müzik, şeytani duyguları harekete geçiren en etkili unsurlardan biridir” demiştir. (Mecmu-ul Fetava)

Şarkı, Kitap ve Sünnetle yasaklanmıştır. (İmam-ı Kurtubi)

Şarkı ve müzik aletlerinin haram olduğu konusunda icma vardır. (İbni Salâh)

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
İmam-ı Şami, Mültekıt kitabında (Hiçbir âlim, teganniye mubah demedi) buyurdu. (m. 266)

Kur’an-ı kerimi musiki perdelerine uydurarak okumak haramdır. (Fetava-i Bezzâziyye)

Çalgı çalmanın haram olduğu, icma ile bildirildi. (Makamat-ı Mazheriyye)

Çalgı çalarak veya oyun arasında Kur’an okuyan kâfir olur. (Tergib-üs-salât)

İmam-ı Münavi hazretleri (Nikahı herkese duyurun! Bunun için de, camide yapın ve def çalın) hadis-i şerifini açıklarken, (Mescitlerde def çalınmaz. Hadis-i şerif, mescid dışında çalınmasını, mescitte yalnız nikah yapılmasını emrediyor) diyor. (Hadika)

Dümbelek, ney, saz çalmak haramdır. (Tahtavi şerhi)

Teganni ile okuyan bir imamın arkasında kılınan namazın iadesi gerekir. (Halebi)

Kur’an-ı kerimi, Arap şivesine uygun, tecvid ile ve güzel ses ile okumalıdır. Ebu Davud’daki hadis-i şerifte, (Kur’anı güzel sesle okuyun) buyuruldu. Yani “Allah’tan korkarak okuyun” demektir. Bu da, tecvid ilmine uyarak okumakla olur. Yoksa, harfleri, kelimeleri değiştirerek, manayı, nazmı bozarak teganni ile okumak haramdır. (Berika)

Teganni haramdır. (Tıbb-ün-nebevi)

Kur’an-ı kerimi teganni ile okumak ve dinlemek haramdır. Burhâneddin-i Mergınânî hazretleri buyurdu ki:
Kur’an-ı kerimi teganni ile okuyan hafıza, ne güzel okudun diyen kimsenin imanı gider. Tecdîd-i iman gerekir. Kuhistânî de, böyle yazmaktadır. (Dürr-ül-müntekâ)

Teganni ile şarkı söylemek ve dinlemek haramdır. Tekkelerde ilahiler okuyarak raks etmek, oynamak, dönmek haramdır. Şimdi, dinden haberi olmayan fasıklar, böyle tarikatçılık yapıyorlar. (Fetava-yı Hindiyye 5/352)

Allame Zahirüddin bin Cafer diyor ki:
(Mevlidde, salihlerle salevat okumak, her zaman sevaptır. Fakat, buna haram karıştırmak, mesela çalgı, şarkı, raks gibi şeyler yapmak büyük günah olur.)
Büyük âlim ibni Arabi hazretleri Fütuhat-ı Mekkiyye kitabında, raks ile ve dönerek olan simanın yasak olduğunu bildirmiştir. (Mektubat)

Sima esnasında raks günahtır. (Merec-ül-bahreyn)

Kitab-ül-kırare’deki hadis-i şerifte, kıyamet alametleri sayılırken, (Kur’an-ı kerim mizmardan, [çalgılardan] okunur) buyuruluyor. (Tergib-üs-salât)

Ney de, diğer çalgılar gibi asla caiz değildir. Eğlence ve para kazanmak için şarkı söylemek haramdır. Her çalgıyı çalmak ve dinlemek, raks etmek caiz değildir. (Redd-ül Muhtar)

Allahü teâlânın aşkı ile dolmuş, evliyanın büyüklerinden olan Mevlana Celaleddin-i Rumi hazretleri, ney ve başka hiçbir çalgı çalmadı. Musiki dinlemedi ve raks etmedi. Zikrin kalb ile, sessiz olacağını Mesnevi’de bildirmektedir. (S. Ebediyye)

Raks ile, söz ile [şarkı, çalgı ile] başkalarını eğlendiren şahit olamaz. (Mecelle m. 1705)

İlahi, hasta olmayan kalbi yumuşatır, haram olmaz. Çalgı çalmak ise bütün âlimlerce haramdır. (Makamat-ı Mazheriyye)

Hak sevgisi ile sima dinleyen sıddık, nefse uyup dinleyen zındık olur. (Siyerül-aktab)

Sıkıntı gidermek için, kendi kendine nağme okumak caizdir. Fakat, başkalarını eğlendirmek için okumak caiz değildir. Her çalgı haramdır. (Ahlak-ı alaiyye)

Keyf ve eğlence için, her çalgıyı çalmak ve dinlemek haramdır. Yalnız savaşta, askerin moralini kuvvetlendirmek için, bando, mızıka çalmak ve bunlara sulhta da hazırlanmak ve düğünlerde davul, def çalmak caizdir. Mescitlerde her çalgı haramdır. (Ukud-üd-dürriyye)

İbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki:
Eğlence veya para kazanmak için başkalarına şarkı söylemek, sözbirliği ile haramdır. Çalgı ile raks etmek büyük günahtır. Sıkıntısını gidermek için kendi kendine şarkı söylemek günah değildir. Çalgı olarak, yalnız kadınların düğünlerde def çalması caizdir. (Redd-ül-Muhtar)

Fısk ve içki içilen yerlerde çalgı çalmak ve bunu dinlemek haramdır. Resulullah çobanın kavalını işitince, parmakları ile mübarek kulaklarını kapadı ise de, yanında bulunan Abdullah bin Ömer’e kulaklarını kapamasını emretmedi. Bu da, elde olmadan duymanın haram olmadığını göstermektedir. Bayramda, savaşta, hac yolunda, sahurda, düğünlerde ve askerlikte davul çalmak da caizdir. [Okullarda, millî ve siyasi toplantılarda bando, mızıka, mehter marşı çalmak caizdir.] (Hadika)

Def, tambur ve her çeşit çalgıyı evinde, dükkanında bulundurmak, kendisi kullanmasa bile, satmak, hediye etmek, kiraya vermek günahtır. (Berika)

Müzik, nefsin gıdası, ruhun zehiridir, kalbi karartır. (Dürr-ül mearif)

İlahileri çalgı ile, ney çalarak okumak bid’attir. Harama helal diyen ve haramı ibadete karıştıran kâfir olur. (S.Ebediyye)

İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki:
Resulullah efendimiz, geldiği bir evde, küçük zenci kızları [cariyeler] def çalıp şarkı söylüyorlardı. Şarkıyı bırakıp, Resulullahı övmeye başladılar. Resulullah efendimiz, (Onu bırakın, oyun arasında beni övmeyin. Beni övmek [mevlid, ilahi] ibadettir. Eğlence, oyun arasında ibadet caiz değildir) buyurdu. (K. Saadet)

[Bazıları, bu hadis-i şerife istinaden kadınların şarkı söylemesinin ve çalgının caiz olduğunu söylüyorlar. Şarkı söyleyenler cariye idi. Cariyenin avret yeri erkeğinki gibidir. Sesi de avret değildir. Hür kadınların sesi de avrettir, saçları kolları da avrettir. (Hadika, Berika)]

Her çeşit çalgı dinlemek haramdır. (Fetava-i Bezzaziyye, Hadika, Ahlak-ı alaiyye)

Müzik bütün dinlerde büyük günahtır. (Dürr-ül-münteka)

İncilin yasakladığı müziği, sonradan papazlar Hıristiyanlığa soktu. (Mevahib-i ledünniyye şerhi Zerkani)

hiçbir İslam âlimi çalgıya, müziğe mubah dememiştir. Hepsi de haram demiştir. Bazı mütercimler, sima veya sema kelimesini müzik anlamı vererek tercüme ettiklerinden dolayı bu büyük hataya sebep olmuşlardır. Dört mezhepte de çalgı haramdır.

Aletsiz, çalgısız nağmeli sese sima [teganni] denir. Çalgı aleti ile birlikte olan insan sesine gına [müzik] denir. Gına haramdır. (Dürr-ül mearif)

Çalgı ve kadın sesi, sima değil gınadır, haramdır. (Dürr-ül-mearif)

Abdullah-i Dehlevi hazretleri buyurdu ki:
Sima [güzel ses], evliyanın kalbindeki sıkıntıyı rahatlığa çevirir. Gafillerin sima dinlemesi, fıska yol açar. Hiçbir çalgı caiz değildir. (m. 85)

Temiz kalb müzikten zevk alamaz. Güzel ses, kalbe, dışarıdan bir şey getirmez. Sağlam kalbdeki helal olan bağı harekete getirir. Hasta olmayan kalbin teganni dinlemesi helal olur. Kalbde bir bağlılık yoksa, güzel sesten lezzet alması, kuş sesi dinlemek, yeşillik, akarsu seyretmek gibi olur. Bunları seyir, göze lezzet verdiği gibi, güzel koku, burna hoş geldiği gibi, güzel ses de, kulağa lezzet verir ve mubah olur.
Kalbi hasta olanın [Allah’tan başka şeye bağlananın] nefsi azar, çalgı dinleyince, haram işleme arzusu artar. Musikiden ruh değil, Allahü teâlânın düşmanı olan nefs lezzet alır. Zavallı ruh, nefsin elinde esir olduğu için, kendi lezzeti sanır.

Musikinin tadı, zehirli bala, yaldızlanmış pisliğe benzer. Hasta olmayan kalbin, helal şeylere olan sevgisini arttıran ve nefsi zayıflatan sesleri dinlemek de, bazı şartlarla mubah olur.

Hacca gidecek olanın Kâbe, hac, Mekke, Medine şarkılarını dinlemesi, askerlerin harb, kahramanlık şarkılarını dinlemesi mubah, hatta sevap olur. Düğün, ziyafet, bayram, sefer dönüşü gibi sevinmesi gereken yerlerde helal olan ses ile neşelenmek mubahtır. Bu sesler, nefse değil, kalbe kuvvet verir. (İhya)
.

18 Yanıt “Müziği Dine Sokmak…Müzik Harammı..”

 1. Bu yaziyi(müzigi dine sokmak) kaleme alan gazeteciyi ve bu siteye tasiyan siz kiymetli kardeslerimi(yukarikayalar sitesi calisanlari) en derin duygularla tebrik eder iki cihanda saadet ve selametler dilerim.Ve sizlerden istirhamim eger mümkünse sözüm ona inancli vede ahlaki yayinlar yaptigini iddia eden( Mu`minlerin inanclariyla alay edercesine yayin yapan) tv kanallarina belirli araliklarla E.mail yoluylada olsun gönderilmesini ve bunun icin maddi ve manevi bir destek gerekiyorsa biz okuyuculara (Göynem sitesi okuyucularina)iletilmesini önemle rica eder,basarilarinizin devamini Mui`n olan Rabbimizden temenni ve niyaz ederim.En derin selam ve sevgilerimle bekir gülcan

  Beğen

 2. Bekir hocam sizleri yeniden burda gørmek bizleri ziyadesi ile menmun etti, Bizleri yalniz birakmayin LUTFEN, yazi ve yorumlariniza ihtiyacimiz var,

  Degindiginiz konuyu ( Muzigi dine sokmak ) ziyaretcilerimiz okuyup gerekeni yapacaklardir kanaatindeyim, Bizlerde elimizden geleni yapacagiz insaallah.

  Stavangerden bizi, sitemizi bir iki kisi disinda izleyen yok, Bu konuda`da bizim sizlerden bir istirhamimiz olacak, hemserilerimize biraz reklam yaparsaniz seviniriz. 🙂
  Kendinize iyi bakin. Stavangere selamlar

  Beğen

 3. Aslinda sizleri her zaman izliyoruz bilhassa Kuran, ilahi,resim ve memleket haberlerini devamli olarak takip ediyoruz.ayriyeten stavangerdeki arkadaslarada tavsiye ediyorum ama yazi ve yorum konusunda sizlerinde dedigi gibi cok tembeliz.birazda sizlerin calismalari o kadar mükemmel ki fazla yorum tadsizlik verir diye yazmadan sadece takip ediyoruz. Bu arada “biz kuranin hadimleri”Muhammeddir daglar taslar”Getirdiler Buragi” ilahi lerini hafiz Mustafa dan istirham ediyor, tekrar tekrar calismalarinizda basarilar diler stavangerden bol selam ve sevgilerimle Bekir Gulcan

  Beğen

 4. Bekir hocam, Sizlerden Allah razi olsun, Manevi desteginiz bizlere yeter insaallah, Stemizi tanittiginiz icinde ayrica tesekkurler,

  “biz kuranin hadimleri”Muhammeddir daglar taslar”Getirdiler Buragi” ilahi lerini hafiz Mustafa vakti olunca okur insaallah 😉

  Allaha emanet olun, Stavangere selam ve hurmetler

  Beğen

 5. cenn said

  bi sey diyecegim , Native deen’in muzik aletleri kullanmiyorlar ve dans ederek bilmem ne da sarki soylemiyorlar, siz kendi ilahi sarkicilara bakin , butun ilahiler muzikli oyle baksak asil siz turkler soktunuz muzigi ilahiye bu osmanlilardan basladi ve hala devam ediyor.

  Beğen

 6. cenn said

  kirici konustuysam Hakkinizi helal edin,
  ama ben bi kac sene islamdayim elhamdulillah , Turkiyey cok geldim. Ama hic hosuma gitmedi cunku dini unutmuslar cogu orda, namazla bitmiyor din tabi bu farzdir Holy Kur’an da 70 defa Allah bize emredilmis . Ama daha peygamber efendimizin sunnetler var ama cogu onlara uymiyorlar “Ay ben namaz kiliyorum ve kapaliyim” sanki burda din bitiyor , Islam din oyle bir dinki kendini surekli gelistirmeli.

  Beğen

 7. Tayfun said

  Cenn, muzigin her turlusu islamda yeri yoktur, bu ister ilahilere istersede baska seylere katilsin fark etmiyor, o muzik aletlerini maalesef turkiyede ve dunyada ilahilere kattilar hristiyanlarin muzigi ile arada bir fark kalmadi, onlarin ilahileride muzikli bizim ilahilerde muzikli oldu, halbuki ilahi ve kasideler muziksiz olmali,

  Native deen’in muzik kullanmiyor diyorsunuz ama istanbuldaki konserinde muzik kullanildi, hemde pop muzigi gibiydi, bunun neresi ilahi anlamiyorum.

  Beğen

 8. Yakup said

  Arkadaşlar bu işler artık çığrından çıktı,hatta çoktan çıktı.Bu iş ticarete döndü artık,tabi içlerinde bazıları hariç.Şimdiler de nerde bir tutulan şarkı varsa bakıyorsun bunu bir ilahi türüne çeviriyorlar malesef.Native deen’in söylediğinin ilahi ile hiç bir alakası yok,bu sadece müslüman gençlerini kendilerine çekmek ve satış yapmak diye düşünüyorum.

  Beğen

 9. Admin said

  Yakup sana katiliyorum, dini , islami veya muslumanligi dusunen yok, rant ve dunyalik icin ilehilere muzigi karistirmayi mubah hale getirdiler,ama bunu baslatanlarin hesabi cok agir olur,

  Beğen

 10. Harun Bir said

  Selamunaleykum.
  Müziğin dine sokulma gayretleri konusundaki endişelerinize katılıyorum. Bazı müzisyenlerin din adına hareket ettiklerini izhar etmeleri, yaptıkları müziğin sevab olduğu izlenimini yayanlar hıyanet, bunu düşünmeden dinleyenlerde gaflet içindedirler.
  Ancak başlı başına müzik yapmanın veya dinlemenin haram olmayacağına dair son devrim muteber alimlerinin görüşleri var.

  Kanımca müzik insana gerekli, bazen rahatlatan, bazen hareketlendiren güzel bir faaliyettir. 29 yaşımdayım, her tür müzik dinlerim ama şimdiye kadar beni namazdan alıkoyan bir müzik işitmedim.

  Ancak yukarıda yazılı itihatları okuduktan sonra daha dikkatli olacağım.

  Allah dinini samimi olarak yaşamak isteyen herkesin yardımcısı olsun.

  Beğen

 11. cenn said

  hmm… uzuldum !!!

  Beğen

 12. cenn said

  Harun Bir Diyor:
  Ağustos 24, 2008 5:15 am
  Kanımca müzik insana gerekli, bazen rahatlatan, bazen hareketlendiren güzel bir faaliyettir. 29 yaşımdayım, her tür müzik dinlerim ama şimdiye kadar beni namazdan alıkoyan bir müzik işitmedim.

  Eger bizim Peygamberimiz s.a.v.muzik instrumanlara karsiydi bununla ilgili bi soru isaret bile birakmamali , Peygamber efendimiz herseyi iyi bilendir,nefsimize uymayalim lutfen. Kurani dinleyin Harun Bey o nasil rahatlatiyor, insan onu dinlerken butun bu dunyadaki problemleri ,sikintilari unutuyor. Gercek konusalim Harun Bey siz daha cok her turlu muzik mi dinliyorsunuz yoksa Kurani mi , simdi insanlar daha cok muzik dinliyorlar Kurandan, maalesef. Bos zamanimiz cok var ama onu bosuna harciyoruz gezmeyle, televizyon izlemekle,muzik dinlemekle; kendimizi hic gelistirmiyoruz

  Ibni Mes’ud (r.a.), Allah Teala’nin: “Insanlardan bazilari Allah yolundan saptirmak icin bos sozu satin alirlar.” (Lokman: 31/6) kavlinden maksadin muzik olduguna dair, Allah adina yemin ederdi. (Ibn Kesir Tefsiri: 6/333) Ebu Amir ve Ebu Malik El-Es’ari (r.a.) Rasulullah’in sallallahu aleyhi ve sellem soyle buyurdugunu rivayet eder: “Ummetimden zinayi, ipegi, icki ve calgi dinlemeyi helal kabul eden insanlar cikacak…” (Buhari Bkz. Fethu’l-Bari: 10/51)

  Enes (r.a.) Rasulullah’tan sallallahu aleyhi ve sellem soyle dedigini rivayet etmistir: “Bu ummet icerisinde yere batirilma, kazf ve hayvana donusturulme olacak. Bu, icki ictiklerinde ve kadin sarkicilar edinip muzik aletleri caldiklarinda olacak.” (Bkz. es-Silsiletu’s-Sahiha: 2203; Ibni Ebi’d-Dunya’nin Zemmu’l-Melahi’de rivayet ettigini soyler. Hadisi Tirmizi rivayet etmistir. Hadis no: 2212)

  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem “kevbe”yi yasaklamistir. Kevbe davuldur. Nefesli calgiyi facir ahmakin sesi olarak tanimlamistir. Gecmis alimler -Imam Ahmed rahimehullah gibi- eglence ve muzik aletlerinin haram oldugunu bildirmistir. Ud, tambur, kaval, keman ve zil bunlardandir. Kemence, kanun, org, piyano, gitar ve benzeri modern eglence ve muzik aletlerinin; Rasulullah’in sallallahu aleyhi ve sellem muzik aletlerini yasakladigi hadisin kapsamina girdiginde suphe yoktur. Ustelik bu aletler, costurup eglendirmede ve etkilemede bazi hadislerde haramligi bildirilen eski enstrumanlardan cok daha ileridir. Hatta -Ibni Kayyim ve benzeri ilim ehlinin degindigi gibi- muzigin coskusu ve sarhoslugu ickinin sarhoslugundan daha buyuktur. Muzige, sarki sozleri ve calip soyleyen sarkici kadinlarin sesleri eklenince suphesiz gunah daha buyuk olur ve bunun haramligi daha kuvvetlidir. Sarkinin sozleri ask, sevgi, tutku ve guzelliklerin nitelendirilmesi olunca sorun daha da buyur. Bu nedenle alimler sarkinin, zinanin postacisi oldugunu ve kalpte nifak meydana getirdigini soylemistir. Genel olarak, sarki ve muzik konusu bu zamanin en buyuk fitnelerinden birisi olmustur.

  Gunumuzde; saatler, ziller, cocuk oyuncaklari, bilgisayar ve bazi telefon cihazlari gibi bircok esyaya muzigin girmesi sorunu daha da artirmis ve muzikten sakinmak kesin kararlilik gerektiren bir is haline gelmistir. Allah yardimcimiz olsun!

  Beğen

 13. cenn said

  Peygamber SallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyudu;

  “Ümmetim arasında, zina yapmayı, ipekli elbiseler giymeyi, şarap içmeyi, çalgı aletlerini çalmayı helal sayan kimseler olacak”

  (Buhari, Kitabu’l-Eşribe, babu ma cae fimen yestehıllu’l-hamr.)

  Bu Hadis, şarkı ve müziğin haram kılındığı konusunda delaleti kesin açık bir nastır.

  Beğen

 14. marla said

  def mesela.. bir yerde diyor ki çalınması kesinlikle haramdır.
  başka bir yerde bayramlarda düğünlerde çalınması haram değildir..

  her türlü enstruman yasaklanmış. savaşta ordu için çalınabilir diyor.. yasaklandıysa günahsa kimse çalmayı öğrenmez ki..
  bence çelişki çok..

  ben de müzikle uğraşıyorum ama zararını görmedim aksine faydalarını gördüm.. bilemem tabi ben farkında olmadan beni zarar veriyordur ama..

  Beğen

 15. recep uzun said

  müzük dinimizce eğer yasaklandıysa faydası olduğu mümkün değil.belki geçici olarak nefse hoş gelebilir ancak uzun vadeli birçok zararları var.zaten dinnimiz yasakladı ise tartışmanın da manası yok .saygılarımla

  Beğen

 16. TEVHİDci said

  Müzik haram mıdır sorusu birkaç şekilde ele alınmalıdır:

  1) Enstrümanlarla (çalgı aletleriyle) yapılan müziği dinlemek: Bu şekildeki müziği dinlemek veya sadece çalgı aletleriyle hazırlanmış müziği dinlemek haramdır.

  Rasulullah (sas) şöyle buyurmuştur:

  “Bir zaman gelecek, zina, içki ve mizmarı [çalgıyı] helal sayanlar çıkacaktır.” (Buhari)

  2) Defle yapılan müziği dinlemek: Bu şekilde yapılan müziği dinlemek caizdir.

  3) Hiçbir alet kullanmaksızın yapılan müziği dinlemek. Bu şekilde yapılan müziği de dinlemek caizdir.

  Fakat burada üzerinde önemle durulması gereken nokta şudur: Şayet defle yapılsa veya hiçbir alet kullanmadan yapılsa bile, bir müziğin içeriği şirki, küfrü, haramı ihtiva ediyorsa bu şekilde bir müzik kesinlikle dinlenmez. Ve dinlenildiği duruma göre kişi için hüküm verilir.

  Beğen

 17. GÜLISTAN said

  Herkesin cok güvendigi sevdigi saydigi Hocalar bile Dini TV programlarinda hatta Ramazani Serifte bile müzikli ilahi söyleyen sanatcilari davet edip ilahi söyletiyorlar, buda insanlarin akillarini cok karistiriyor.

  Beğen

 18. Gülistan size katılmamak elde degil. Zamanımızın ( Medyatik hocalarının ) çogunlugu zaten bu müzigin içindeler.Bir zamanlar Ankara hacıbayramı veli camisi imamı ( ismini hatırlıyamıyacagım ) bir programda övüne övüne musiki egitimine gittigini ve müzikle haşırneşir oldugunu iftiharla anlatıyordu,bunu söylerkende hacı bayramı veli camisi imamı oldugunu inatla söylüyordu, zamanımızda kimin kime güvenecegi bile belli degil, arkasında namaz kıldıgımız imamların ne işler çevirdigini bilmiyoruz ( istisnalar kaideyi bozman ) Allah müslümanlara şuur ve izan versin.

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d blogcu bunu beğendi: