Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for the ‘Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar’ Category

Ezan Duası Ve Fazileti

Posted by Site - Yönetici Eylül 16, 2014

Ezan Duası,,Ezan Duasının Fazileti

Ezan Duasının Fazileti

Hadis-i şerifte buyuruldu:
Câbir bin Abdullah (r.a.) hazretlerinden rivayet olundu.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-“Bir kimse, ezân-ı şerifi işittiği zaman, şöyle dua etse:
Allâhümme Rabbe hâzihi’d-da’veti’t tâmmeti ves-salâtil-kaaimeti âti Muhammedeni’l-vesîlete vel-fazîlete veb’ashü mekaamen mahmüdenillezî veadtehû.

“Allah’ım! Ey bu davetin ve kılınmak üzere bulunan namazın Rabbi.
Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v.) vesileyi ve fazileti ver.
Onu kendisine va’d buyurmuş olduğun “Makâm-ı Mahmûd”a eriştir.”
Ona şefaatim halâl (vacip) olur.”

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 6/469-470.
.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Ezan, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: , | Leave a Comment »

Müslümana Karşı Silâh Tutmak

Posted by Site - Yönetici Eylül 14, 2014

Müslümana Karşı Silâh Tutmak

Müslümana Karşı Silâh Tutmak

Hadis-i şerifte buyuruldu:
-“Kim herhangi bir demir (silâh) ile kardeşine işaret ederse, Muhakkak ki melekler ona lanet okurlar….”
Şerhi:
Kim kardeşine işaret ederse,”
Müslüman kardeşine… Zimmîde onun hükmündedir…
silah “Herhangi bir demir ile…”
Öldürme âleti olan herhangi bir demirle demektir. Çünkü bir rivayette bu hadis-i şerif; ise “Herhangi bir demir ile…” yerine “Bir silâh ile…” diye geldi.
“Muhakkak ki melekler ona lanet okurlar.”
Yani cennetten uzaklaşması için onun aleyhinde beddua e-derler, demektir.
Amellerin En Salihi ve En Kötüsü

Bil ki:
Yol kesmek ve yolcuları korkutmak, kötülüklerin en çirkinlerindendir. Yollarda bulunan eziyet verici bir şeyi gidermek, sâlih amellerin en güzellerinden olduğu gibi…
Hadis-i şerifte buyuruldu.
Ebû Zerr (r.a.) hazretlerinden rivayet olundu. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-“Bana ümmetimin amelleri gösterildi. İyisi ve kötüsü arz edildi.
İyi amellerin içinde yollan eziyet verici şeylerden temizlemek gördüm.
Kötü amellerin içinde de, mescitte balgam atma ve atmış olduğu balgamı (toprağa) gömmeyen (kişinin ameli olarak gördüm)” [Sahih-i Müslim: 859, ]

Şu hadise çok manidardır:
Çevreyi kirleten insanda keramet yoktur. Bayezid-ı Bestâmî Hazretlerine bir zatın büyük bir evliya ve keramet sahibi olduğundan bahsedildi. Allah dostlarını çok seven o büyük insan, günlerce yol yürüyerek o zatı görmeye gitti. Ziyaretine gittiği kişi de camiden çıkıyordu. Camiden çıktıktan sonra kıble tarafına tükürdü.
O zatın bu davranışını gören Bayazid-i Bestâmî Hazretleri, çevresine tükürüp kirleten şeyh ile görüşme ihtiyacını duymadığı gibi, selam bile vermeden geri döndü. Neden görüşmeden döndüğünü soranlara şunları söyledi:
-“islam edep ve terbiyesinden yoksun olan bir insan, Allah’ın esrarına vakıf olamaz.Yani bu insan halkın sandığı gibi Allah’ın veli bir kulu değildir. Siz, insanların ona şeyh dediğine bakmayın. Edebe, terbiyeye riayet etmeyen ve insanlara karşı saygılı davranmayan, etrafında bulunan insanlardan utanmadan hem de kıbleye karşı tüküren bir kişi. Allah’ın dostu olamaz. Keramet gösteremez.”

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 6/463.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Yunus Bin Ubeyd (r.h.) Hazretleri Kimdir ?

Posted by Site - Yönetici Eylül 13, 2014

Yunus Bin Ubeyd (r.h.) Hazretleri Kimdir

Yunus Bin Ubeyd (r.h.) Hazretleri Kimdir ?

Yunus bin Ubeyd (r.h.) hazretleri, tabiînin büyüklerindendir.
İlim ve hikmet sahibi bir zat idi.
Basralı olup, sahabe-i kirâm’dan Enes bin Malik (r.a.) hazretleriyle görüştü.
Ondan bir çok hadis-i şerif rivayet etti.
Hadis ilminde hafız idi. Yani yüzbin kadar hadis-i şerifi râvîleriyle birlikte ezbere biliyordu.
Hadiste sika {yani güvenilir) bir kişiydi.
Hasan Basri, İbrahim Teymî, Muhammed bin Şirin gibi bir çok zat ile görüştü. Mesleği manifaturacılıktı. Kumaşlarını medhetmez. Hatta hava karardığı zaman, müşterilerin tam olarak kumaşı görmeleri, mümkün olmaz da aldanırlar, düşüncesiyle hava karardığı ve bulutlu günlerde kumaş satmazdı,
Nafileleri, hafife alan kişi, farzları da hafife alır” derdi.
Yunus bin Ubeyd {r.h.) 139 (m. 738) yılında vefat etti.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 6/496

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kim Kimdir ?, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Kabilin Ateşe Tapması – Kabil’in Evlâtları Kimlerdir Ve Neler Yaptılar !

Posted by Site - Yönetici Eylül 12, 2014

ateşe tapanlar,Kabilin Ateşe Tapması,habil ile kabil,adem,havva

Kabilin Ateşe Tapması – Cehenneme Atılacak ilk Kişi

Kabil kardeşi habil`i öldürdükten sonra kız kardeşi, Iklimâ’nın elinden tutup Yemen topraklarından Adn’a kaçtı.
Ona İblis geldi:
-“Ateş (gelip Hâbil’in) kurbanını yediî Sen de ateşe tap; ateş senin de ve senden sonra gelenlerin de taraftan olur.” Dedi.
Ateş evi yaptı. Kabil, ateşe ilk tapan kişi oldu.

Kabil’in sonu

Kabilin yanından geçen her kişi, mutlaka ona taş atardı. Kabil’in a’mâ (kör) bir oğlu vardı. Bir gün Kabilin kör oğlu, yanında bir oğlu olduğu halde, yürüyorlardı. Kabil ile karşılaştılar. Oğlunun oğlu kör babasına;
-“Baba! Bu senin baban Kabil’dir!” dedi.
Kabilin kör oğlu eline bir taş alıp babasına attı. Kabil’i bir taş ile öldürdü. Çocuk babasına;
-“Babacığım! Sen ne ettin? Baban Kabil’i öldürdün!” dedi. Kabilin a’mâ oğlu kızdı. Kendi oğluna bir tokat vurdu. Oğlu da düşüp öldü. Sonra Kabil’in kör oğlu:
-“Yazıklar olsun bana! Bir attığım taşımla babamı öldürdüm; tokadımla da oğlumu öldürdüm!” dedi

Cehenneme Atılacak ilk Kişi

imam Mücahit (r.h.) buyurdular:
Kabil’in iki ayağı bacağından oyluklarına bağlandı. Yazları ateşten bir cehennem derekesine atılır; kışları kardan (bir cehennem) avlusuna atılır. Kabil, yeryüzünde Allâhü Teâlâ hazretlerine ilk isyan eden kişidir. Ve ilk olarak cehenneme sevk edilecek kişidir.

İlk Başlatan Olmak

Hadis-i şerifte buyuruldu:
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-“Bir kişi, zulmen öldürülürse, muhakkak ki Adem aleyhisselâm’ın oğlu (Kabil’in) üzerine o kanın günahından bir pay verilir. Çünkü o yeryüzünde kan dökme âdetini başlatan kişidir.”
Kabil, ye’cûc ve me’cûc’ün babasıdır. Çünkü şerli evlat, şerli babalardan olur.

Kabil’in Evlâdı

(Âlimler) buyurdular:
Kabilin evlâdı, oyun âletleri edindiler. Kaval, kamış, davul, zurna, saz, tambur ve diğer eğlence aletlerini edindiler.
1- Oyun ve eğlenceye koyuldular.
2- Şarap içmeye başladılar.
3- Ateşe taptılar.
4- Zina ettiler.
5- Fuhuş işlemeye başladılar…
Ta ki Allâhü Teâlâ hazretleri onları Nuh Aleyhisselâm’ın tufanı günlerinde suda gark edip hepsini helak etti. Geride Şît Aleyhisselâm’ın nesli kaldı

Yeryüzünde Savaşların Başlaması

Tarih (kitaplarında buyuruldu):
Kabil, Yemen semtine gidince, çoğaldılar. Muhalefet ettiler. Adem Aleyhisselâm’in diğer evlâtlanyla savaş etmeye başladılar. Kabil’in evlâdı dağlarda, mağaralarda ve ormanlıklarda oturuyorlardı. Bu durum ta “Mehlâyîl” bin Kıynân bin Enûş bin Şîs Aleyhisselâm’ın zamanına kadar devam etti.

Mehlâyîl, onları yeryüzünün değişik kıta ve bölgelerine dağıttı. Kendisi de Bâbil’de oturdu. Mehlâyîl’in küçük kardeşi, “Keyû Mürs” bu âlemde (yer-yüzünde) ilk sultân olan kişidir.
Şehirler bina etmeye başladılar. Kaleler yaptılar.
Onların arasında âhir zamana kadar savaşlar hep devam etti.

Kaynaklar : Bağavî Tefsiri: c. 2. s. 25
İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 6/445.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

İslâm toplumunda insanların mallarını ve canlarını almak kesinlikle yasak ve haramdır.

Posted by Site - Yönetici Eylül 11, 2014

İslâm toplumunda insanların mallarını ve canlarını almak kesinlikle yasak ve haramdır.

İslâm toplumunda insanların mallarını ve canlarını almak kesinlikle yasak ve haramdır.

İslâm toplumunda emniyet esastır. Müslüman ülkesinde terör, eşkıya örgütü veya topluma ve kişilere zarar vermek için herhangi bir şebeke kurup, insanların içine korku salan, insanların mallarını ve canlarını almak kesinlikle yasak ve haramdır.

İnsanların böyle bir şeye teşebbüs etmemeleri için Allâhü Teâlâ hazretleri, bizzat Kur”ân-ı keriminde bunlara verilecek cezayı beyan etti. islâm hükümlerinin geçerli olduğu toplumlarda ve asırlarda en zayıf bir kişi. yanında heybelerce altın ve mücevherat ile ülkenin bir ucundan diğer ucuna tek başına ve silâhsız olarak yolculuk edebiliyordu.

İnsanlar, can, mal ve namusları konusunda tam bir emniyet içindeydiler. Terör, eşkıya ve çıkar amaçlı örgütlerin hiçbiri yoktu. Kimse kimseden korkmuyordu. Kimse kimseden çekinmiyordu. Kimse kimsenin zulmünü ensesinde hissetmiyordu. Yollarda korku yoktu. Tam bir güvenlik vardı.

İnsanlar, sadece Allâhü Teâlâ hazretlerinden korkuyorlardı. Allah’tan korkmayanlar da kanunlardan korkuyorlardı. Suç işlediklerinde cezaya çarpılacaklarını biliyorlardı.

İslâm dinini ve İslâm ahlakını tam olarak içine sindirememiş kavimler ise, İslâm adını taşıdıkları, aynı dili konuştukları halde, hep birbirlerinin mallarını talan etmişler, birbirlerine saldırmışlardır. Bu aşiretler birbirlerine yapmış oldukları saldırılara bir de hiç utanmadan “gazevât” adını vermişlerdir. [Mütercim.]

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 6/460.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | 1 Comment »

Kim Evliyaya Düşmanlık Ederse……..

Posted by Site - Yönetici Eylül 10, 2014

Mevlana celaleddini rumi , Kim Evliyaya Düşmanlık Ederse

Kim Evliyaya Düşmanlık Ederse……..

Sahih haberde, Allâhü Teâlâ hazretlerinden hikâye ile buyuruldu:
-“Kim benim bir evliyama düşmanlık ederse; muhakkak ki o kişi, bana karşı harp açmıştır. Muhakkak ki ben evliya (kullarım için başkalarına) gadab ederim; Aslanın yavruları için öfkelenmesi .gibi…” [Kenzul- Ummal: 1170.]

Belâm bin Bâûrâ

Görmüyor musun? Bel’âm bin Bâurâ, Hazret-i Musa’nın zamanında yaşıyordu. Baktığı zaman, Arşı görüyordu. Dünya ve ehline bir kere meyletti; Allâhü Teâlâ hazretlerinin evliyasından bir veliye bir kere de olsa hürmeti muhafaza etmediği için, (Allah’ın peygamberinin Aleyhine bedduaya niyetlendiğinden) Allâhü Teâlâ hazretleri, Bel’âm bin Baurâ’dan marifeti soyup aldı.
Onu kovulmuş bir köpek mertebesine indirdi.
Bu tür muhariplerin (Allah’ın evliya kullarına düşman olanların) cezası;
1 - Rüsvalık bıçağıyla öldürülmek,
2- Veya mahrumiyet darağacında, ayrılık ipiyle idam edilmektir.
3- Veya onun ellerini vuslat eteğinden kesmektir.
4- Ve onun ayağını ihtilâfın hilafından kesmektir.
5- Veya onu gurbet ve ülfet toprağından sürgün etmektir.
6- Onun için dünyada uzaklaşmak vardır.
7- Âhirette ise büyük bir azap…
8- Ve ayrılık vardır…
Ancak Allâhü Teâlâ hazretlerine Tövbe eden, istiğfarda bulunan, üzerlerine velayetin reddiyle yakalanmadan önce, evliyâullah’dan özür dileyenler müstesna…

Ey evliyâullâh! Muhakkak ki sizin reddiniz hakkın reddetmesidir. Sizin kabulünüz hakkın kabul etmesidir. Velayetten merdûd olan kişi, inayeti (ilâhîyardımı) kaybetmiştir…

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 6/466.- 467

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | 1 Comment »

Toprağa Kan Haram Kılındı

Posted by Site - Yönetici Eylül 9, 2014

1506949_839477222734505_303230465_n copy

Toprağa Kan Haram Kılındı

Rivayet olundu:
Âdem oğlu (Kabil) kardeşini Öldürünce, yeryüzü üzerinde bulunan her şey tam yedi gün kurudu. Sonra yeryüzü Hâbil’in kanını (içine çekmeye ve) su içer gibi içmeye başladı.
Allâhü Teâlâ hazretleri, Kabil’e nida etti:
-“Kardeşin, Hâbil nerede?” diye sordu. Kabil:
-“Bilmiyorum! Ben üzerine vekil değilim! (Onun çobanı değilim)” dedi. Allâhü Teâlâ hazretleri buyurdu:
-“Senin kardeşinin kanı yerin altında bana seslenmektedir! Onu neden Öldürdün?” Kabil:
-“(Ben onu öldürmedim!) Eğer ben onu öldürdüysem hani kanı nerede?” dedi.
Bunun üzerine o günden itibaren, Allâhü Teâlâ hazretleri, toprağa kan içmeyi haram kıldı

Hayvanlar İnsanlardan Çekinmeye Başladı

Mukâtil (r.h.) buyurdular:
Bundan (Kabil’in kardeşi Hâbil’i öldürmesinden) önce, yırtıcı hayvanlar, kuşlar ve vahşî hayvanlar, insanlara ünsiyet ve ülfet kuruyorlardı. (İnsanlardan korkmuyor ve insanlardan kaçmıyorlardı…) Ne zaman ki Kâbil, Hâbil’i öldürünce, insanlardan kaçmaya başladılar. Kuşlar, havaya katıldılar, vahşî hayvanlar kırlara ve ovalara, yırtıcı hayvanlar da ormanlara çekildiler (ve insanlardan kaçtılar)

Yeryüzünde Değişiklikler

(Kabil’in Habil’i öldürmesi üzerine,)
1- Ağaçlar dikenlendi,
2- Yemekler değişti,
3- Meyveler ekşileşip tadı değişti,
4- Su acılaştı.,
5- Yeryüzü tozlandı …
(Bunun üzerine,) Adem Aleyhisselâm buyurdu:
-“Yeryüzünde bir hadise oldu…”
Hindistan’a geldi. Kabil, Hâbil’i öldürmüştü. Kabil’in vücudu, bundan önce bembeyazdı. (Hâbil’i öldürdükten sonra teni) simsiyah oldu. Adem Aleyhisselâm, ona kardeşinden sordu. Kabil:
-“Ben onun üzerine vekil, değilim!” dedi. Âdem Aleyhisselâm:
-“Hayır! Belki sen onu öldürdün! İşte bundan dolayı senin cesedin karardı!” dedi.

Kaynak : Mukâtil bin Süleyman Tefsiri (Tefsrî-i Kebir), c. 1, s. 295, Darü’l-Kütübi’l-Ilmiyye,
İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri, : 6/440-441.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | 2 Comments »

Müslümanı Silah İle Korkutmak Haramdır

Posted by Site - Yönetici Eylül 9, 2014

Müslümanı Silah  Korkutmak Haramdır

Müslümanı Silah İle Korkutmak Haramdır

Çünkü onun silâhı (veya herhangi bir kati âletini kardeşine karşı tutması) her şeyden önce, bir Müslümanı korkutmaktır. Müslümanı korkutmak ise haramdır.
Zira Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-“Müslüman için, (başka) bir Müslümanı korkutması kesinlikle helâl değildir.” [Ebû Davud: 4351]
Veya bunda silâhın geçmiş olmasındandır. Silâh ile insan öldürülür.
Müslim’in rivayetinde bu açıklandığı üzere:
-“Sizden biriniz, kardeşine (silâh ile) işaret etmesin! Zira o kişi, bilmez belki şeytan, onun elindekini süsler (ve onu fesat çıkartmaya sevk eder.)
Bu, kendisine işaret edilen kişi, anne ve baba bir kardeşi olsa bile...” [ Sahih-i Müslim: 4642,]

Yani şaka yoluyla da olsa ve ona vurmak maksadıyla olmasa bile kimseye karşı silâh tutmamalıdır. Bundan kinaye ile öz kardeş denildi. Çünkü insanlar çoğu kere (hiçbir zaman) öz kardeşini öldürmek istemezler.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 6/465-466.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Âdem Aleyhisselâm’ın Çocuklarında Evlilik

Posted by Site - Yönetici Eylül 5, 2014

Adem a.s, h.z Adem, Adem peygamber, adem,adem,adem, habil,kabil,habil ile kabil, habilin katledisi, habilin kardesi.

Âdem Aleyhisselâm’ın Çocuklarında Evlilik

Âlimler zikrettiler:
Hazret-i Havva her batında erkek ve kız olmak üzere iki çocuk doğururdu. Şît Aleyhisselâm hariç. O yalnız doğdu.
Hazret-i Havva, ilk batında, Kaabil ve kız kardeşi, İklîmâ’yı doğurdu. Sonra ikinci bâtında, Hâbil ve kız kardeşi Liyûzâ’yı doğurdu. Adem Aieyhisselâm’ın çocukları (evlilik çağına) ulaştıklarında, Allâhü Teâlâ Hazretleri, Âdem Aleyhisselâm’a, onlardan her birini diğerinin ikiziyle evlendirmeyi vahyetti. Çünkü onların kız kardeşlerinden başka insan yoktu.
Kabil’in kız kardeşi çok güzeldi. Kabil ondan kız kardeşini kıskandı, her birinin diğerinin ikiziyle evlenme emrinin Allâhü Teâlâ hazretlerinin katından değil de, Âdem Aleyhisselâm tarafından olduğu düşüncesine kapıldı. Kızdı. (Ve bu teklifi kabul etmeyeceğini söyledi…)
Adem Aleyhisselâm (çocuklarına bu işin Allâhü Teâlâ hazretleri tarafından geldiğine yakînen inandırmak için onlara)
-“Allâhü Teâlâ hazretlerine birer kurban kesin! Hanginizin kurbanı kabul edilirse, İklîmâ ile o evlensin!” dedi.
Yaptılar…
Ateş, Hâbil’in kurbanı üzerine indi. Onun kurbanını yedi (yaktı…) Ateş, Kabilin kurbanına yaklaşmadı.
Bu hadise üzerine Hâbil’in hasedi ve kızgınlığı daha da arttı. Ve işlediğini (Habil’i öldürme işini) işledi…

Adem Aleyhisselâm’m duasından sonra gökten beyaz bir a-teş indi. Onun kurbanını yedi.
Adem Aleyhisselâm’m zamanında kurbanlar, makbul olduğu zaman, gökten bir ateş iniyor ve onları yiyordu. Eğer kurban makbul değilse, gökten ateş inip yemezdi. O kesilen kurbanı kuşlar ve yırtıcı hayvanlar yerdi.

O dönemde Yeryüzünde Fakir Yoktu

Denildi:
o ödemde hiçbir fakir yoktu…
Kendisiyle Allâhü Teâlâ hazretlerine yaklaşmak için verilecek ve kurban edilecek şeylerin kendisine verileceği bir fakir yoktu. Bundan dolayı, o kurbanları (ve sadakaların) kabulünün alâmeti, gökten ateşin inip onu yemesiydi

İsmail Aleyhisselâm İçin Kesilen Kurban

Saîd bin Cübeyr (r.h.) ve başkaları rivayet ettiler.
(Hâbil ile Kabil Allâhü Teâlâ hazretlerine canlı kurbanı arz ettiler) gökten ateş indi. Hâbilin kurbanını yükleyip yükseltti. Zebîh (İsmail) Aleyhisselâm’a feda edileceği zamana kadar cennette otladı…

Kötü Niyetle Kurban

Kabilin kurbanı kabul edilmedi. Kabil zirâat ve çiftçilik ile uğraşıyordu. Kabil sahip olduğu buğdayın içinden en kötüsünü kurban etti. Onun kurbanına ateş yaklaşmadı.,.
Çünkü Kabil;
1 – Allah’ın hükmüne kızmıştı.
2- Allah’ın takdirine razı değildi.
3- Kurbanı arz etmede niyeti hâlis değildi.
4- Yanında bulunan mâlın en kötüsünü kurban etti,

Haset

Hâbil ile Kabil, kurbanlarını arz ettikleri dağdan indiler. Habil, kurbanı kabul edilmediği ve reddedildiği için çok kızdı. Gazaba geldi. Hasedini içinde gizliyordu. Tâ ki Âdem Aleyhisselâm, Beytüllah’ı ziyaret için Mekke’ye gidinceye kadar…
Adem Aleyhisselâm, Ka’beyi tavaf için ayrılıp gözlerden kaybolunca, Kabil, Hâbilin yanına geldi. Hâbil koyunlarının başındaydı. 0 anda ona;
“Dedi,”
Yani kurbanı kabul edilmeyen kişi, kardeşine dedi: “Seni mutlak öldürürüm”
Vallahi elbette seni öldüreceğim, demektir. Hâbil sordu:
-“Neden?” Kabil:
-“Çünkü Allah, senin kurbanını kabul etti; benim kurbanımı kabul etmedi. Sen benim güzel kız kardeşimle evlendin ve ben de senin çirkin kız kardeşinle evlenmedim! İnsanlar, senin benden hayırlı olduğunu söylerler. Ve yarın senin çocukların benim çocuklarıma karşı övünürler!” dedi. [ Bağavî Tefsiri: c. 2, s. 23,]
“Dedi:”
Kurbanı kabul edilen (Hâbil)dedi:
-“Bu işte benim bir günahım (suçum) yok! Zira:
“Allah ancak Kabul buyurur.”
Kurbanları kabul eder;
Onlardan başkasından değil… (Habil konuşmaya devam et-
-“Benim kurbanımın kabul olunması ve senin kurbanının reddedilmesi, sadece bizim içimizde bulunan takvadan dolayıdır. Kurbanın kabul edilmemesi de takvanın olmamasındandır. Sen kendi nefsinden dolayı kurban verdin kabul olunmadı. Benim için kurban arz etmedin ki? Senin niyet ve takvandan dolayı kabul olunmayan bir kurbandan dolayı neden beni (sorumlu tutup) öldürüyorsun???” dedi.

Can Alma Yerine Cân Verdi

“Kasem ederim ki sen, beni öldürmek için bana el uzatsan da, ben seni öldürmek
için sana el uzatacak değilim.”
Yani vallahi eğer sen bana el uzatır veya sadece beni öldürmek için işe başlar veya bana düşmanlık edersen; bu iş sadece senden tahakkuk eder. Ben onun aynını sana yapacak değilim. Vakitlerden bir vakit ve hiçbir sebeple sana saldıracak değilim… Sonra bu Öldürme işine neden teşebbüs etmeyeceğini şu sözleriyle açıkladı:

Nefs-i Müdafaa

“Ben rabbü’l- âlemîn olan Allah’tan korkarım…”
Denildi ki:
Hâbil, (kendisini öldüren Kabil’den) daha kuvvetliydi. Lakin sırf Allah’tan korktuğu için Kabil öldürmeye teşebbüs etmedi ve ona teslim oldu. Çünkü o vakit (Âdem aleyhisselâm’ın şeriatında, nefs-i müdafaa ve) katli defetmek için, katletmek, mübâh değildi…

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 6/429-433.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z Adem, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Yılanın zehiri neden yaratılmıştır ?

Posted by Site - Yönetici Eylül 4, 2014

Yılanın zehiri neden yaratılmıştır

Adem Aleyhisselâm’ın Yedikleri

Bazı büyükler buyurdular:
Âdem Aleyhisselâm, yer yüzüne düştüğünde, (cennette yemiş olduğu o yasak) şeyi tefekkür etti.
Kustu.
Kusmasından zehir ağacı yeşerdi.
Yılan o zehiri yedi.
Bundan dolayı eziyet verici ve helak edici oldu.
O yediği şeyin bir kısmı vücûdunda kaldı.
Hazret-i Havva ile birleşti.
Bu birleşmeden Kabil, hâsıl oldu.
Bundan dolayı Kabil katil ve yeryüzünde fesat çıkaran bir kişi oldu.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 6/437.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: , | Leave a Comment »

 
Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 420 takipçiye katılın